Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna Droga Wolności

22 września 2018 Ekumeniczna Droga Wolności

Ekumeniczna Droga Wolności (fot. Michał Karski)

 

Od rynku do katedry gnieźnieńskiej przeszła Ekumeniczna Droga Wolności. Na dziesięciu stacjach czytania biblijne, rozważania i modlitwy zmawiali przedstawiciele dziesięciu Kościołów w Polsce. Podczas wieńczącego tę drogę nabożeństwa w katedrze gnieźnieńskiej wszyscy jego uczestnicy otrzymali egzemplarz Biblii Ekumenicznej.

Ekumeniczna Droga Wolności była ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywa się od 21 do 23 września. Czytania, rozważania i modlitwy dotyczyły tematu wolności. Zostały przygotowane i zaprezentowane przez przedstawicieli dziesięciu Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Greckokatolickiego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego.

Droga zakończyła się nabożeństwem ekumenicznym w katedrze gnieźnieńskiej. Kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś, rzymskokatolicki metropolita łódzki. – Jezus mówi do nas: jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Uczniem nie jest jednak ten, kto usłyszał. I nie jest nim ten, kto usłyszał i przyznał rację. Uczniem jest ten, kto trwa w słowie Jezusa – mówił kaznodzieja. Zwracał też uwagę, że niewola jest wewnętrznym dramatem, polegającym na tym, że człowiek dał sobie odebrać wolę.

Na koniec nabożeństwa wszyscy jego uczestnicy otrzymali egzemplarz Biblii Ekumenicznej, która po ponad dwudziestu latach prac została w tym roku wydana w jednym tomie przez Towarzystwo Biblijne w Polsce (TB). Przekład ten jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich TB.

Michał Karski

 

Ekumeniczna Droga Wolności

 

Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze gnieźnieńskiej

 

Fotorelacja z Ekumenicznej Drogi Wolności (fot. Michał Karski)