Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ekumeniczna akcja na rzecz osób starszych

20 lutego 2012 Ekumeniczna akcja na rzecz osób starszych

Konferencja prasowa na temat akcji (fot. mk)

Pod hasłem „Pomagam starszym” rusza kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej zwanej w Kościołach ewangelickich Skarbonką diakonijną, w Kościele Prawosławnym Ofiarą Wielkopostną, zaś w Rzymskokatolickim Jałmużną Wielkopostną. W okresie jej trwania kościelne organizacje charytatywne namawiają do rezygnacji z niektórych przyjemności na rzecz osób potrzebujących.

Akcja rozpocznie się w pierwszą niedzielę czasu pasyjnego (wielkiego postu) i potrwa do Wielkanocy. Prowadzona jest przez rzymskokatolicki Caritas Polska, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Pomagam starszym”. Jest ono związane z ogłoszeniem przez Komisję Europejską Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 15 lutego odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, na której przedstawiciele poszczególnych organizacji tłumaczyli cele akcji.

– Osoby starsze borykają się z różnymi problemami: wykupywanie leków, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, samotność. Jest bardzo ważne, abyśmy o nich nie zapominali – mówiła Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– Chodzi o to, byśmy uczyli się pewnej wrażliwości, dostrzegali nie tylko swoje potrzeby, ale też innych – szczególnie starszych. Chcemy pokazać wartość więzi międzypokoleniowej – tłumaczył sekretarz generalny Caritas Polska ks. Zbigniew Sobolewski.

– Starsi to my – tyle, że jutro – zauważył ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos Kościoła Prawosławnego. – Jeśli spojrzymy na Pismo Święte, to zobaczymy, że opieka nad starszymi jest przejawem zdrowego chrześcijaństwa – przekonywał.

W czasie trwania akcji obie Diakonie, Caritas i Eleos będą namawiać do rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone m.in. na wspieranie projektów na rzecz aktywizacji osób starszych i łączenia pokoleń.
mk
___________________

Zobacz też: