Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczna akcja charytatywna

2 grudnia 2009

Już po raz dziesiąty Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prawosławne Dzieło Miłosierdzia ELEOS organizują wspólną akcję ekumeniczną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W tym roku w akcji po raz pierwszy uczestniczy także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w parafiach wymienionych Kościołów rozprowadzone zostaną świece wigilijne. Akcja, która pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości” potrwa aż do wigilii Bożego Narodzenia, została zainaugurowana w 1. Niedzielę Adwentu, 29 listopada, koncertem w rzymskokatolickiej katedrze polowej w Warszawie. Wystąpiły chór Kościoła Prawosławnego, „Dzwonki” z Zelowa oraz zespół „Ziarno” TVP.

Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom chce szczególnie zwrócić uwagę na aspekt rodziny i sieroctwa, zarówno naturalnego, jak i społecznego. Szacuje się, że ponad 25 tys. dzieci przebywa w całodobowych placówkach opieki zastępczej. 98% tych dzieci ma jednak dwoje lub jednego z rodziców naturalnych. O sierotach w dosłownym rozumieniu tego słowa można mówić zaledwie w przypadku 2-3% dzieci.

Drugi ważny problem, jakiemu dedykowana jest tegoroczna akcja, to sytuacja dzieci w Sudanie. Zarówno dzieci, jak i dorośli codziennie narażeni są na śmierć z powodu suszy i głodu, a przede wszystkim z powodu konfliktu zbrojnego toczonego pomiędzy południem a północą kraju. Według ONZ tylko w 2009 r. zginęło tam ponad 2 tys. ludzi, a 250 tys. straciło dach nad głową.

źródło: Caritas Polska, Diakonia Polska

__________________________

Zobacz: