Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna akcja charytatywna

1 marca 2017 Ekumeniczna akcja charytatywna

Od lewej: ks. Doroteusz Sawicki z Eleos Kościoła Prawosławnego, Biruta Przewłocka-Pachnik z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Wanda Falk z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i o. Hubert Matusiewicz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego (fot. mk)

 

Organizacje charytatywne czterech Kościołów rozpoczynają akcję, w której zachęcają do rezygnacji w okresie postu z pewnych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz osób potrzebujących.

Akcja w Kościołach ewangelickich nazywana jest Skarbonką diakonijną, zaś w Kościele Rzymskokatolickim i Prawosławnym Jałmużną Wielkopostną. Prowadzą ją cztery organizacje charytatywne: rzymskokatolicki Caritas Polska, prawosławny Eleos oraz Diakonie luterańska i reformowana.

W okresie Wielkiego Postu, zwanego przez ewangelików czasem pasyjnym, organizatorzy akcji zachęcają do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Skarbonki zostaną przekazane organizacjom prowadzącym akcję na projekty na rzecz osób potrzebujących.

1 marca, podczas konferencji prasowej na temat tegorocznej akcji, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik mówiła, że parafie reformowane angażują w akcję dzieci, które najpierw rozdają zborownikom skarbonki, a potem, w niedzielę palmową, zbierają je i liczą zebrane fundusze.

Pasja Chrystusa i jego cierpienie powinny nas skłonić do pomagania cierpiącym ludziom – zauważyła dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wanda Falk. Dyrektor Eleos Kościoła Prawosławnego ks. Doroteusz Sawicki podkreślał, że miłość musi mieć praktyczny wymiar. – Dopiero wtedy jest prawdziwa – powiedział. Na ideę akcji zwracał uwagę zastępca dyrektora Caritas Polska o. Hubert Matusiewicz. – Nie pieniądz jest tu najważniejszy, ale gest serca człowieka, który odmawia sobie przyjemności, aby pomóc innym ludziom – tłumaczył.

Akcja trwa od początku Wielkiego Postu (czasu pasyjnego) aż do Wielkanocy. Po raz dwunasty ma charakter ekumeniczny.