Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumenia ma nas inspirować

10 stycznia 2022 Ekumenia ma nas inspirować

Przemówienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Andrzeja Malickiego. W tle przedstawiciele Kościołów członkowskich i prezydium PRE (fot. PRE)

 

– Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki. Wyraził też ubolewanie w związku ze zbyt niską liczbą osób, które postanowiły się zaszczepić przeciw COVID-19, a także w związku z kryzysem humanitarnym na granicy z Białorusią.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 10 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

Przemówienie prezesa PRE

W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przypomniał, że w minionym roku minęła 75. rocznica utworzenia PRE. Przywołał słowa założycieli Rady, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”. – Te słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” – zauważył prezes PRE.

W kontekście zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Andrzej Malicki powiedział, że ekumenizm nie może być i nie jest jedynie konwenansem, a nabożeństwa i wydarzenia ekumeniczne powinny zbliżać ludzi do siebie nie tylko na poziomie duchowym. – Pośród wielu problemów, z którymi wspólnie jako Kościół czy Kościoły się zmagamy, niewątpliwie jest laicyzacja, a także  postmodernizm. Zauważalna jest coraz większa niechęć do Kościoła w ogóle. Dlatego ważne jest, abyśmy jako ludzie wiary byli dobrymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Dla mnie, jako człowieka wiary, mniej istotna jest przynależność wyznaniowa, a bardziej liczy się to, czy moje chrześcijaństwo jest widoczne i na tyle czytelne, że może stać się dla innych zachętą, by podążać za Chrystusem – mówił.

Prezes PRE odniósł się również do pandemii COVID-19. – Z przykrością przyjmujemy informacje o największej liczbie zgonów po drugiej wojnie światowej. Blisko 100 tys. ofiar. Niepokojące też są statystyki dotyczące szczepień. Wciąż jeszcze za mało ludzi postanowiło się zaszczepić – ubolewał. Podkreślił, że Kościoły PRE wspierają wszelkie działania mające na celu walkę z pandemią. – Oprócz modlitwy potrzebujemy konkretnych działań, stałego zachęcania i przypominania, że naszym obowiązkiem jest ochrona życia – przekonywał metodystyczny duchowny.

Bp Malicki wyraził również swoje ubolewanie w związku z kryzysem humanitarnym i łamaniem praw człowieka, czego doświadczają uchodźcy na granicy z Białorusią. Przypomniał, że Polska w swej historii była schronieniem dla ludzi, którzy uciekali przed prześladowaniami, biedą i głodem. – Jestem przekonany, że pragniemy pozostać takim krajem – powiedział. Zaapelował też o wsparcie ofiar tego kryzysu i o modlitwę za tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo i pokój w naszym kraju.

Na koniec bp Malicki zauważył, że Polska Rada Ekumeniczna to przede wszystkim dialog i próba wzajemnego zrozumienia. – Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – podkreślił.

Nagroda i pozdrowienia

Po przemówieniu prezesa PRE wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej Pelagii i bp. M. Włodzimierzowi Jaworskim z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Zgodnie z regulaminem nagroda „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. W imieniu laureatów, którzy nie mogli być obecni, statuetkę odebrał bp. M. Karol Babi, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego słowa pozdrowienia wygłosili: reprezentujący kard. Kazimierza Nycza bp Tadeusz Pikus z Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w Polsce bp Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Tomasz Miśkiewicz, a także przedstawiciele prezydenta Polski Andrzeja Dudy, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Odczytano też pozdrowienia przesłane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski),  bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) i abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej abp prof. Jerzy Pańkowski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, urzędnicy państwowi i samorządowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

 

Czytaj: tekst przemówienia prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Andrzeja Malickiego

 

Fotorelacja ze spotkania

(fot. Michał Karski)