Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dwie rocznice w Taizé

16 sierpnia 2010

Mija siedemdziesiąt lat od utworzenia ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. Rocznica ta zbiega się również z piątą rocznicą tragicznej śmierci Brata Rogera – założyciela Wspólnoty.

20 sierpnia 1940 r. szwajcarski duchowny ewangelicko-reformowany Roger Schutz przybył do francuskiej wioski Taizé, gdzie postanowił osiąść i założyć ekumeniczną wspólnotę zakonną. Jej celem miało być dążenie do rozwoju życia wewnętrznego dzięki wspólnej modlitwie oraz praca na rzecz pokoju, zgody i praktycznego pojednania chrześcijan. W ciągu następnych lat do Wspólnoty zaczęły wstępować kolejne osoby. Obecnie należy do niej ponad stu braci wyznania ewangelickiego i katolickiego z ponad 25 krajów. Od lat 60. do Taizé zaczęło przyjeżdżać tysiące młodych ludzi z różnych krajów, by wziąć udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych i doświadczyć specyficznej duchowości Wspólnoty. Od 1978 r. w różnych miastach Europy Wspólnota organizuje dla młodzieży międzynarodowe spotkania sylwestrowe, zwane Europejskimi Spotkaniami Młodych. Ostatnie – na przełomie 2009 i 2010 r. – miało miejsce w Poznaniu. Najbliższe odbędzie się w Rotterdamie.

Na czele Wspólnoty z Taizé przez 65 lat stał Brat Roger. 16 sierpnia 2005 r. został on zamordowany przez niezrównoważoną psychicznie kobietę. Obecnie przeorem Wspólnoty jest Brat Alois.

W związku z rocznicami 14 sierpnia w Taizé odbyła skromna i cicha uroczystość. Bracia ze Wspólnoty wraz z ok. 5 tys. obecnych pielgrzymów modlili się, śpiewali i czytali teksty biblijne. – Spraw [Boże], byśmy wszyscy z przekonaniem w sercu szli dalej drogą, którą zapoczątkował Brat Roger. Jak on, chcielibyśmy oprzeć nasze życie na przyjaźni Chrystusa i nie zwlekając zamienić w czyn choćby jedno słowo Ewangelii – modlił się Brat Alois. Z okazji podwójnej rocznicy wydana została też niewielka książka „Żyć dla miłości”, która zawiera wybrane myśli Brata Rogera.

Przywódcy różnych tradycji chrześcijańskich i organizacji ekumenicznych przysłali do Taizé okolicznościowe pozdrowienia. „To ostatnie siedemdziesięciolecie przyniosło owoce dzięki inspiracji i błogosławieństwom, jakie posługa Wspólnoty z Taizé dała światu. ‘Przypowieść o wspólnocie’ stała się pionierską służbą – zainspirowała Kościoły na całym świecie, stała się wzorem uczestniczenia w potrzebach duchowych i materialnych ludu Bożego, w szczególności ludzi młodych” – napisał sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit.

Natomiast ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, duchowy przywódca prawosławia, podkreślił w swym liście, że dzięki Bratu Rogerowi i pozostałym braciom Wspólnoty „Taizé stało się prawdziwym centrum, miejscem zbliżenia i spotkania. Miejscem pogłębiania wiary w modlitwie, w słuchaniu i w pokorze. Miejscem poszanowania tradycji innych ludzi. Miejscem uznania innego, jego oblicza, a więc jego istoty, niezbędnym przygotowaniem miłości takiej, jak miłość Tego, który umiłował nas ‘bez granic’”.

Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. Ishmael Noko zwrócił uwagę na rolę Wspólnoty i jej założyciela w budowaniu pojednania i pokoju po II wojnie światowej. „Nie możemy wspominać gwałtownej śmierci Brata Rogera, nie uświadamiając sobie jeszcze wyraźniej, że był on świadkiem innej wizji życia, osadzonej przez modlitwę w komunii z Bogiem w Chrystusie. Zaangażowanie Wspólnoty z Taizé w budowanie pojednania, pokoju i jedności ludzkiej rodziny jest aktualne bardziej niż kiedykolwiek” – podkreślił.

Z kolei sekretarz generalny Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych ks. Setri Nyomi w swych pozdrowieniach przypomniał o wpływie, jaki Wspólnota z Taizé wywiera na tysiące młodych ludzi na całym świecie. „Dziękujemy Bogu za życie Brata Rogera i za jego wizję, która jest wciąż tak żywotna. Ta wizja nie przestaje odnawiać w naszym dzisiejszym świecie wielu ludzi – młodych i niezupełnie młodych” – napisał.

Pozdrowienia przysłali również przedstawiciele Wspólnoty Anglikańskiej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. „(…) nieustannie czcimy pamięć Brata Rogera jako jednego z tych, którzy pomagają nam zaufać zmartwychwstaniu i pomagają żyć prawdą o zmartwychwstaniu. Światło jego świadectwa wyzwala nas od lęku w patrzeniu na kryzysy i urazy naszych czasów i przypomina, że chociaż często nie słucha się ani Mojżesza, ani proroków, i że sam Pan został ukrzyżowany, nic nie może sprawić, żeby Słowo życia zamilkło i nawet śmierć ustępuje przed nieustannym działaniem i oddawaniem siebie Chrystusa zmartwychwstałego” – podkreślił abp Rowan Williams, honorowy przywódca światowej Wspólnoty Anglikańskiej. „Dziś, kiedy już przebywa w wiecznej radości, Brat Roger nadal do nas mówi. Oby jego świadectwo ekumenizmu świętości prowadziło nas w naszej wędrówce ku jedności i oby Wasza Wspólnota wciąż promieniowała jego charyzmatem, szczególnie wobec młodych pokoleń!” – napisał w imieniu papieża Benedykta XVI kard. Tarcisio Bertone.

Michał Karski

___________________

Zobacz: Wspólnota z Taizé