Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Drugi dzień w Lyonie

17 lipca 2009

„Dniem nadziei” został nazwany w programie XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie czwartek, 16 lipca. Omówiono minione sześć lat działania CEC, a referat dnia wygłosił patriarcha Daniel.

Panel „Od Trondheim do Lyonu”

W drugim dniu Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie odbył się panel dyskusyjny „Od Trondheim do Lyonu”, podczas którego liderzy Konferencji Kościołów Europejskich zastanawiali się nad tym, co się wydarzyło przez ostatnie sześć lat od XII Zgromadzenia Ogólnego w norweskim Trondheim. W tym okresie do najważniejszych działań podejmowanych przez CEC należały dialog między Kościołami, współpraca z instytucjami europejskimi oraz obrona imigrantów.

Paneliści wyrazili żal z powodu nieosiągnięcia takich celów, jak wspólne stanowisko w zakresie tematyki gender, bliższe relacje z mniejszością romską w Europie, czy rozwiązanie problemu zawieszenia swojego członkostwa w CEC przez Rosyjski Kościół Prawosławny. Osiągnięcie tych celów zostało określone jako priorytety na nadchodzące dni i miesiące.

Ks. Jean-Arnold de Clermont, prezydent Konferencji Kościołów Europejskich, opisał CEC jako instrument umożliwiający Kościołom spotykanie się oraz odkrywanie wspólnego ducha. Przyznał, że w pracy CEC było wiele różnych nacisków przeciwko wyraźnemu wizerunkowi publicznemu organizacji, jednak teraz zachęcał Zgromadzenie do wzięcia jako Kościoły odpowiedzialności za takie wyzwania społeczne, jak migracje, globalizacja czy ludzka godność.

Colin Williams, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich, mówił, iż jego pierwszym wrażeniem z pracy w CEC było zdumienie, że tak wiele jest osiągane przez tak niewielu. W swoich podróżach i konsultacjach w całej Europie dostrzegał wśród chrześcijan pragnienie wspólnego działania na rzecz realizacji wspólnych celów. – Istnieje pragnienie, aby ruch ekumeniczny w Europie prowadził do osiągnięcia czegoś wartościowego – mówił.

Przedstawiono również działalność komisji CEC, których prace zaprezentowali ich dyrektorzy: Viorel Ionita (Kościoły w dialogu), Rüdiger Noll (Kościół i społeczeństwo) oraz Doris Peschke (Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie – CCME). Mówili oni też o odbiorze i akceptacji decyzji międzynarodowych organizacji ekumenicznych przez Kościoły i ich członków oraz o tym, jak najlepiej przekazywać chrześcijanom informacje o porozumieniach ekumenicznych i innych inicjatywach, tak, aby były one reflektowane i realizowane na poziomie lokalnym. – Papier nigdy nie działa – zauważył Rüdiger Noll. – Potrzebne są bezpośrednie, osobiste kontakty. Z kolei Doris Peschke zwróciła uwagę na konieczność lepszego prezentowania swojej działalności mediom.

Wystąpienie patriarchy Daniela

Główny referat dnia na temat „Nadzieja rodzi się z wiary i wyraża przez miłość” wygłosił patriarcha Daniel z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Podkreślił, że źródłem prawdziwej nadziei jest Jezus Chrystus. Naszym celem jest zwycięstwo pokornej miłości nad egotyzmem i materializmem oraz odkrywanie wspólnoty miłości dzielonej przez siostry i braci w Chrystusie. Rumuński patriarcha zaznaczył, że nadzieja w Chrystusie inspirowała Kościoły europejskie przez ostatnie 50 lat, nawet w czasie ostrego ideologicznego i militarnego podziału kontynentu na bloki. Dzisiaj Kościoły muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. – Będziemy musieli się coraz bardziej przyzwyczajać do pluralizmu religijnego, w szacunku do innych, ale bez popadania w doktrynalny i moralny relatywizm. Jak jednak możemy zachować naszą własną tożsamość, kiedy wszystko wokoło nas się zmienia? Jedynie poprzez kultywowanie i wzmacnianie naszej relacji z Jezusem Chrystusem – mówił patriarcha Daniel.

źródło: CEC

Na zdjęciu patriarcha Daniel (foto: CEC)

_________________

Więcej informacji i materiałów ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (między innymi pełny tekst wystąpienia patriarchy Daniela) można znaleźć na stronie internetowej Zgromadzenia www.assembly.ceceurope.org (dostępna w językach angielskim,  francuskim i niemieckim).