Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Dokument o małżeństwach mieszanych gotowy

29 czerwca 2011

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej przygotowała projekt dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo. Tekst został przekazany Kościołom do konsultacji.

Projekt czterostronicowego dokumentu nosi tytuł „Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia”. Składa się z pięciu rozdziałów, które dotyczą wspólnej i odmiennej nauki poszczególnych Kościołów na temat małżeństwa, a także nauki o małżeństwach mieszanych wyznaniowo i wspólnych ustaleniach praktycznych w tej sprawie.

W dokumencie czytamy, że „małżeństwo nie jest instytucją tylko ludzką, lecz jest wyrazem woli Bożej, o czym świadczy Pismo Święte”. Jednocześnie podkreślono, że małżeństwo jest dobrowolnym związkiem mężczyzny i kobiety i żadne inne związki nie mogą być uznane za małżeństwo.

Dokument wskazuje na szanse, jakie rodzi małżeństwo mieszane wyznaniowo. „Osobista wiara i doświadczenie małżonków mogą stać się bodźcem kształtującym ekumeniczną wrażliwość Kościołów” – czytamy w projekcie.

Autorzy dokumentu proponują kilka zasad traktowania małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej. Przede wszystkim podkreślona została konieczność szacunku dla sumień małżonków oraz zasada rozstrzygającego znaczenia ich decyzji. Zwrócono uwagę na potrzebę wspólnego obowiązku małżonków w kwestii wychowania religijnego dzieci, zauważając jednocześnie, iż nie ma możliwości wychowania ponadkonfesyjnego. Za wskazaną uznaje się też współpracę duszpasterską między Kościołami w zakresie małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Projekt dokumentu jest obecnie w fazie konsultacji z Kościołami. W 2000 r. sześć Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki podpisały deklarację o wzajemnym uznawaniu chrztu. Podpisanie deklaracji dotyczącej małżeństw mieszanych wyznaniowo byłoby kolejnym istotnym wydarzeniem w dialogu ekumenicznym w Polsce.

mk

___________________

Pełny tekst projektu dokumentu „Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia” tutaj