Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Doktorat o kształceniu ekumenicznym

11 grudnia 2014 Doktorat o kształceniu ekumenicznym

fot. Michał Dmitruk


Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas został doktorem teologii ewangelickiej. W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił pracę na temat „Kształcenie ekumeniczne. Studium dyskursu w protestantyzmie niemieckim”.

Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Lukasa odbyła się 11 grudnia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Promotorem pracy był ks. prof. Bogusław Milerski, rektor ChAT, zaś recenzentami prof. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz prof. Tadeusz J. Zieliński (ChAT).

Ks. dr Ireneusz Lukas ukończył studia teologiczne w ChAT. Studiował także teologię ewangelicką na Uniwersytetach w Bernie (Szwajcaria), a także w Berlinie i Lipsku (Niemcy). Po ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1998–2003 pracował jako wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. W roku 2003 został wybrany na stanowisko dyrektora Regionalnego Biura Światowej Federacji Luterańskiej na Europę Środkową i Wschodnią z siedzibą w Bratysławie, funkcję tę pełnił przez trzy lata. W 2007 r. był asystentem biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Od 2005 r. jest pracownikiem naukowym ChAT. 1 stycznia 2008 r. objął funkcję dyrektora biura Polskiej Rady Ekumenicznej.

W imieniu pracowników biura PRE serdecznie gratulujemy nowemu doktorowi.

ks. Michał Dmitruk