Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dialog katolicko-prawosławny

11 marca 2010

W Białymstoku odbyło się zebranie Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego. Poniżej publikujemy komunikat z tego spotkania.

Komunikat z zebrania plenarnego Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego

Dnia 10 marca 2010 r. w Kurii Metropolitalnej Białostockiej odbyło się zebranie plenarne Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego Konferencji Episkopatu Polski i Synodu Biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Uczestniczyli w nim ze strony Kościoła Prawosławnego: arcybiskup Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, ks. dr Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie i ks. Jerzy Boreczko, proboszcz parafii Świętego Ducha w Białymstoku; ze strony Kościoła Katolickiego: biskup Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, ks. dr Stanisław Ulaczyk, wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej, ks. dr Radosław Kimsza sekretarz zespołu z archidiecezji białostockiej i ks. dr Andrzej Kowalski, konsultant.

Omawiano sprawy bieżące związane z dialogiem katolicko-prawosławnym, w tym tegoroczny Tydzień Ekumeniczny, oraz kontynuowano prace nad wspólnym stanowiskiem odnośnie małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 18 października 2010 r. Odbędzie się ono w Białymstoku w prawosławnej parafii Świętego Ducha.

ks. dr Jerzy Tofiluk, sekretarz zespołu

ks. dr Radosław Kimsza, sekretarz zespołu

Białystok, 10 marca 2010 r.