Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Delegacja ŚRK w Rzymie

25 sierpnia 2017

Podczas wizyty w Rzymie przedstawiciele Światowej Rady Kościołów spotkali się z papieżem Franciszkiem, reprezentantami watykańskich dykasterii oraz Wspólnoty św. Idziego. Dyskutowano na temat jedności, pokoju i sprawiedliwości.

Delegacja Światowej Rady Kościołów (ŚRK) przebywała w Rzymie od 23 do 24 sierpnia. Na spotkaniu z papieżem Franciszkiem podkreślano konieczność świadectwa jedności Kościołów we współczesnym niespokojnym i podzielonym świecie. – Jedność Kościoła i jedność ludzkości są ze sobą powiązane – podkreślała Agnes Abuom, moderatorka Komitetu Naczelnego ŚRK. Wraz z sekretarzem generalnym ŚRK ks. Olavem Fykse Tveitem zwracała też uwagę na rolę przywódców religijnych w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów, a także na takie problemy, jak zmiany klimatyczne czy sprawiedliwość ekonomiczna. Podczas spotkania modlono się o jedność, pokój i pojednanie.

Przedstawiciele Światowej Rady Kościołów byli goszczeni przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Podczas spotkania z jej przewodniczącym abp. Kurtem Kochem ks. Olav Fykse Tveit przekazał mu dokument ŚRK „Wzrost w porozumieniu IV. Teksty i uzgodnione oświadczenia dialogu międzynarodowego 2004–2014”, który podsumowuje dorobek dialogu ekumenicznego ostatniej dekady.

Delegaci ŚRK spotkali się również z podsekretarz Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju Flaminią Giovanelli, z którą dyskutowali o problemie zmian klimatycznych w kontekście listopadowej konferencji COP23 w Bonn, broni nuklearnej, nadchodzących konsultacjach w sprawie migracji i ksenofobii oraz inicjatywach na rzecz budowania pokoju. Agnes Abuom i ks. Olav Fykse Tveit odwiedzili również Wspólnotę św. Idziego, zajmującą się wspieraniem ekumenizmu i pomocą potrzebującym, w ostatnim czasie bardzo zaangażowaną w pomoc uchodźcom.

źródło: ŚRK