Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Deklaracja nowej międzyreligijnej grupy Wspólnota Sumienia

22 lutego 2021

 

Dwanaścioro reprezentantów judaizmu, islamu i chrześcijaństwa w Polsce utworzyło grupę Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku. „Wywodząc się z różnych wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, chcemy, aby nasz głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela” – napisali w swej deklaracji programowej. Grupa ogłosiła również swoje pierwsze oświadczenie, w którym podkreśliła, że stosowanie się do zaleceń lekarzy w sprawie pandemii COVID-19 jest imperatywem moralnym i zachęciła do szczepień przeciwko tej chorobie.

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Podczas wirtualnej inauguracji 22 lutego członkowie Wspólnoty przypomnieli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami mordów na masową skalę: w Kambodży, Timorze Wschodnim, Jugosławii, Darfurze. Wspomniano także o czystkach etnicznych wobec narodu Rohindża i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanej na mniejszości ujgurskiej w Chinach. Członkowie Wspólnoty Sumienia podkreślili, że masowe zbrodnie zawsze wyrastają na glebie nienawiści i zobowiązali się przeciwstawić pogardzie, agresji i przejawom przemocy fizycznej wobec jednostek i całych grup ze względu na ich tożsamość. „W czasach kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka – głos ludzi sumienia przemawiających razem w imię wzajemnego szacunku, pomimo różnic między nimi” – oświadczyli członkowie Wspólnoty Sumienia podczas inauguracji.

W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii abrahamicznych – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu –  oraz liderzy organizacji mniejszościowych: imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), dr Ewa Jóźwiak (prezeska Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce), rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), prof. Stanisław Krajewski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej), mufti Tomasz Miśkiewicz (Mufti Muzułmański w RP), Zbigniew Nosowski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej), ks. prof. Henryk Paprocki (Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku), dr Sebastian Rejak (p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe), bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), rabin Michael Schudrich (Naczelny Rabin RP), prof. Agata Skowron-Nalborczyk (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej), ks. prof. Andrzej Szostek (rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004).

Osoby te pochodzą z różnych środowisk, ale w Deklaracji Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku podkreślają, że chcą, aby ich „głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela”. „Nasza współpraca opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, do których należymy, oraz na szacunku dla godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy” – czytamy dalej w Deklaracji.

Podczas inauguracji Wspólnota Sumienia opublikowała swoje pierwsze oświadczenie podpisane przez wszystkich członków. W obliczu pandemii COVID-19 podkreślają oni, że przestrzeganie zaleceń lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jest imperatywem moralnym. W ich przekonaniu, szczepienia są najbardziej racjonalnym aktem odpowiedzialności wobec samego siebie i bliźnich.

 

Czytaj:

 

Inauguracja Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku