Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Czas dla Stworzenia 2023

1 września 2023 Czas dla Stworzenia 2023

1 września rozpoczyna się Czas dla Stworzenia – międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna, która zwraca uwagę chrześcijan na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i inspiruje ich do działania w tym zakresie. Symbolem tegorocznych obchodów Czasu dla Stworzenia jest potężna rzeka, zaś temat przewodni brzmi „Niech sprawiedliwość i pokój popłyną”.

Czas dla Stworzenia trwa od 1 września (Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia, ustanowiony przez prawosławnego patriarchę Konstantynopola Dymitra I) do 4 października (wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów). W tym okresie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie jednoczą się w modlitwie, orędownictwie i praktycznych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na całym świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z tą tematyką: modlitwy, nabożeństwa, akcje ekologiczne, promocje ekologicznego stylu życia itp.

Hasło tegorocznego Czasu dla Stworzenia brzmi „Niech sprawiedliwość i pokój popłyną”. Ma ono zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w kontekście sprawiedliwości i pokoju. Utrata bioróżnorodności i zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla przyszłych pokoleń. Industrializacja, kolonizacja i konsumpcja zasobów przyniosły bogactwo tylko dla wybranych. Spory o paliwa kopalne przyczyniają się do przemocy i wojen. „Podczas naszych modlitw, nabożeństw i liturgii musimy wzywać do sprawiedliwości nie tylko dla ludzi, ale dla całego stworzenia. Sprawiedliwość i pokój wzywają nas do pokuty za nasze ekologiczne grzechy oraz do zmiany naszych postaw i działań. Prawość wymaga, byśmy żyli w pokoju, a nie w konflikcie z naszymi ludzkimi bliźnimi, a także byśmy budowali właściwe relacje z całym stworzeniem” – czytamy w zaproszeniu do tegorocznego Czasu dla Stworzenia.

„Żyjemy w bardzo burzliwych i niepokojących czasach, gdy wciąż walczymy o pokój na świecie oraz pojednanie i jedność całego stworzenia. Otaczają nas wojny, przemoc, wyzwania klimatyczne i niesprawiedliwe systemy, które w dalszym ciągu odczłowieczają i uciskają ludzi na całym świecie. Chrześcijanie są wezwani, aby dołączyć do Boga w wiecznie płynącej rzece na rzecz sprawiedliwości i pokoju na świecie” – napisał w związku z tegorocznym Czasem dla Stworzenia ks. Jerry Pillay, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów.

Jest wiele możliwości świętowania Czasu dla Stworzenia – specjalne nabożeństwa i modlitwy, spacery i pielgrzymki, wydarzenia zachęcające do ekologicznego stylu życia i zmiany złych nawyków, orędownictwo. W specjalnej broszurze przygotowanej na tegoroczną edycję Czasu dla Stworzenia można znaleźć przykłady działań czy propozycje modlitw i liturgii nabożeństw uwzględniających troskę o środowisko naturalne (broszurę można pobrać tutaj).

Komitet Sterujący Czasu dla Stworzenia składa się z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (ECEN), Ruchu Laudato Si’, watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Komisji Jedności Kościoła, Sieci Współpracy Ekologicznej Wspólnoty Anglikańskiej, ACT Alliance, Christian Aid oraz Rocha International.

 

Zobacz też: