Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Chrześcijanie wobec zmian klimatu

7 października 2018 Chrześcijanie wobec zmian klimatu

Obrady Zgromadzenia ECEN w Katowicach (fot. Michał Karski)

 

W Katowicach od 6 do 9 października odbywa się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (European Christian Environmental Network – ECEN). Uczestnicy Zgromadzenia dyskutują m.in. o zmianach klimatu w kontekście etyki, teologii i roli Kościołów w tej sprawie. Zostaną również poruszone kwestie realizacji porozumienia paryskiego i wyzwań związanych z konferencją COP24 w Katowicach.

ECEN jest europejską platformą współpracy Kościołów w zakresie ekologii. Została utworzona w 1998 r. w odpowiedzi na wezwanie Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego do zwiększenia działań chrześcijan na rzecz zachowania stworzenia. Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń w kwestii ochrony środowiska naturalnego pomiędzy różnymi Kościołami oraz zachęcanie do dawania wspólnego świadectwa troski o Boże stworzenie. Blisko współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich, a także ze Światową Radą Kościołów i Radą Konferencji Episkopatów Europy.

12. Zgromadzenie Ogólne ECEN, które odbywa się w Katowicach pod hasłem „Ku sprawiedliwości ekonomicznej i ekologicznej – »Aby dać wam przyszłość i nadzieję« (Księga Jeremiasza 29,11)”, chce zwrócić uwagę na związek zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska i zaburzenia ekosystemu z działalnością ekonomiczną. Uczestnicy spotkania zastanawiają się nad tym, jak pogodzić sprawiedliwość ekologiczną i ekonomiczną.

Bp Nicholas Holtam z Kościoła Anglii mówił o zmianach klimatu w kontekście etyki i wyzwań, jakie stoją przed Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi w tym zakresie. Prof. Mikael Fortelius, paleontolog z Uniwersytetu Helsińskiego, zwracał uwagę na groźne trendy we współczesnym świecie (zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie, wzrost ludności, nadmierna konsumpcja) i mówił, że należy promować ograniczenie konsumpcji i dzietności oraz wspierać opiekę i edukację zdrowotną w biednych krajach. Bp Markus Dröge z Kościoła Ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc opowiadał o roli Kościołów w dyskusji na temat zamykania kopalń w Niemczech, zaś Eszter Kodacsy-Simon o edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach prowadzonych przez Kościół luterański na Węgrzech.

W kolejnych dniach konferencji zostanie podjęty m.in. temat wyzwań związanych z konferencją klimatyczną COP24, która w grudniu odbędzie się w Katowicach, a także sprawiedliwości w kontekście zmian klimatu.

W organizacji Zgromadzenia ECEN uczestniczy również Polska Rada Ekumeniczna (PRE). Warto przypomnieć, że Kościoły zrzeszone w PRE (Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Prawosławny i Kościół Starokatolicki Mariawitów) wraz z Kościołem Rzymskokatolickim podpisały w 2013 r. wspólny „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”, w którym nawołują do umiaru w eksploatacji środowiska naturalnego oraz rezygnacji z nadmiaru produkcji i konsumpcji (tekst apelu można znaleźć tutaj).

 

Zobacz też: