Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

CEC się zreformuje

18 lipca 2009

Piątek, 17 lipca, organizatorzy XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie określili jako „dzień wizji”. Zgromadzenie podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu reformy CEC.

Trzeci dzień Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich rozpoczął się od rozważania biblijnego bp. Wolfganga Hubera, przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Temat rozważania, zaczerpnięty z listu do Efezjan (Ef 4,4), jest też głównym tematem Zgromadzenia: „Powołani do jednej nadziei w Chrystusie”. Jak powiedział bp Huber, jedność i różnorodność powinny być motywem przewodnim dla ekumenizmu w Europie. – List do Efezjan jest hymnem chwały i jedności. Musimy nadać kształt różnorodności i mówić jednym głosem. Jak sugeruje list do Efezjan, wspólnota chrześcijańska musi trzymać się razem w jedności jednej wiary, jednego Boga, jednego chrztu – podkreślił niemiecki duchowny. Dodał również, iż współpraca ekumeniczna jest najlepiej wyrażana wtedy, gdy razem podejmuje się wspólne wyzwania, takie jak obecny kryzys finansowy, katastrofalne zmiany klimatyczne czy różnego rodzaju konflikty.

Seminaria

Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie odbywają się seminaria na różnorodne tematy, np. kryzysu finansowego, równouprawnienia płci, czy zmian klimatycznych. Podczas seminarium poświęconego globalizacji i kryzysowi finansowemu prof. Christoph Stückelberger namawiał Kościoły, aby pomogły wnieść wartości chrześcijańskie do porządku ekonomicznego. – Kryzys ekonomiczny to także kryzys etyczny. To kryzys zaufania i kryzys wartości. Kredyt jest oparty na wiarygodności. Wiarygodność jest oparta na credo, wartościach ludzi i instytucjach – mówił prof. Stückelberger.

Na seminarium poświęconym równouprawnieniu płci uczestnicy zastanawiali się nad stereotypami związanymi z płcią, jakie są obecne w Kościele i społeczeństwie. Zauważono, że wiele honorowych tytułów religijnych – „ojciec”, „biskup”, „świątobliwość” – to tytuły męskie. Młody ojciec opowiedział o kpinach, na jakie był narażony w swoim środowisku, kiedy wziął na siebie opiekę nad rocznym synem, podczas gdy jego żona brała udział w kościelnej konferencji. Jak zauważył, nierówność płci jest ciężarem zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Anthea Cox, Dorothy Knights i Elena Timofticiuc z Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy (EFECW) przypomniały uczestnikom seminarium o zapisach Karty Ekumenicznej, w której Kościoły zrzeszone w CEC i Kościół Rzymskokatolicki zobowiązały się razem pracować na rzecz umacniania pozycji i równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia.

Początek reformy CEC

Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich w Lyonie rozpoczęło proces reformy organizacji. Zmiany mają dotyczyć celów, wizji, a także struktur  CEC. Powołano piętnastoosobową grupę roboczą, odpowiedzialną przed Komitetem Naczelnym CEC, która do końca 2011 r. ma przedstawić zarys propozycji zmian w działalności organizacji. Następnie zostaną one przekazane do konsultacji Kościołom członkowskim, a ostateczny kształt propozycji reformy zostanie przedstawiony na Zgromadzeniu Konstytucyjnym latem 2013 r. – Wszyscy w CEC będziemy ciężko pracować, aby wypełnić to zadanie, które zostało przed nami postawione. Razem będziemy pracować nad tym, by być skuteczniejszymi sługami w nadchodzących latach – powiedział po podjęciu decyzji o reformie Colin Williams, sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich.

źródło: CEC

___________________

Więcej informacji i materiałów ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji
Kościołów Europejskich można znaleźć na stronie internetowej Zgromadzenia www.assembly.ceceurope.org (dostępna w językach angielskim,  francuskim i niemieckim).