Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bycie eko w Kościele

15 maja 2021

 

W ramach Ekumenicznych Dni Kościoła odbył się organizowany przez Polską Radę Ekumeniczną webinar „Być eko – jak zachęcać w Kościołach”. Ewangelicy i katolicy z Niemiec i Polski dyskutowali o inicjatywach ekologicznych podejmowanych przez Kościoły w obu krajach.

Ekumeniczne Dni Kościoła (Ökumenischer Kirchentag) organizowane są przez Niemieckie Ewangelickie Dni Kościoła i Komitet Centralny Katolików Niemieckich. Są platformą do dyskusji na tematy wiary, duchowości, ekumenizmu, a także krytycznej debaty nad współczesnymi problemami społecznymi. W ich ramach odbywają się dyskusje panelowe, nabożeństwa, koncerty, warsztaty itp. W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 Ekumeniczne Dni Kościoła odbywają się w internecie. W ich programie znalazły się również wydarzenia organizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Polską Radę Ekumeniczną.

15 maja PRE zorganizowała webinar „Być eko – jak zachęcać w Kościołach”. Była to okazja do wymiany doświadczeń przedstawicieli Kościołów ewangelickich i Rzymskokatolickiego z Niemiec i Polski w zakresie ich działań proekologicznych. Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o inicjatywach tej organizacji. Zwróciła uwagę na trzy wymiary działalności ruchu: duchowy, stylu życia i publiczny. Jako przykłady podejmowanych inicjatyw wymieniła m.in. program animatorów Ludato si’ czy program Zielone Parafie, którego celem jest wdrożenie w parafiach praktycznych zmian, prowadzących do zmniejszenia ich śladu ekologicznego.

O inicjatywach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiadała jego rzeczniczka Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Przypomniała, że rok 2019 był obchodzony w tym Kościele jako Rok troski o Stworzenie. Synod przyjął wówczas uchwałę, w której z jednej strony podkreślono, że Kościół i człowiek są powołani do odpowiedzialności za stworzenie, a z drugiej wskazano na konkretne działania, jakie mogą podjąć chrześcijanie w zakresie ochrony środowiska. Prelegentka wymieniła również kilka przykładów podjętych działań. W Centrum Luterańskim w Warszawie zrezygnowano w plastikowych opakowań. Inicjatywy podjęły również parafie ewangelickie. W Pile działa Fundacja Pszczoła, w Poznaniu zbierano puszki, w Ostródzie prowadzona jest lodówka społeczna, do której zbierana jest żywność, w Szczyrku zasadzono drzewa, w Karpaczu zamontowano kolektory słoneczne na budynku parafialnym, w Radomiu zamontowano domki dla owadów.

Ulrike Schoppet-Fender z Centrum Odpowiedzialności Społecznej Kościoła Ewangelickiego w Hesji i Nassau mówiła o inicjatywach tego Kościoła. – Uważamy, że zaangażowanie ekologiczne powinno być częścią misji Kościoła – powiedziała. Opowiadała o działaniach podjętych na rzecz ekologicznego pozyskiwania energii – centralny zakup energii, fotowoltaika, programy doradztwa i oszczędności w zakresie energii. Kościół uruchomił fundusz na rzecz różnorodności biologicznej, do którego parafie mogą składać wnioski. Również przy zakupach i transporcie szuka się możliwie najbardziej ekologicznych rozwiązań. Uruchomione zostały specjalne serwisy internetowe mające sprzyjać działaniom proekologicznym. Na nachhaltig-predigen.de omówione są motywy ekologiczne, które można wpleść w kazania. Natomiast wir-kaufen-anders.de to sklep, w którym można kupić materiały ekologiczne, potrzebne w parafiach. W serwisie tym można też znaleźć informacje o odpowiedzialnej konsumpcji.

 

Zobacz też: EkoKościół