Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bp Wysoczański nie żyje

28 kwietnia 2023

Bp Wiktor Wysoczański (fot. PRE)

W wieku 84 lat zmarł bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, profesor teologii starokatolickiej, były rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, uczestnik dialogów ekumenicznych z Kościołami Prawosławnym i Rzymskokatolickim.

Bp Wiktor Wysoczański urodził się w 1939 r. w Wysocko Wyżnem (obecnie Ukraina). Studiował teologię starokatolicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) oraz prawo na uniwersytetach w Toruniu i Warszawie. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1975 r. otrzymał nominację na biskupa, zaś osiem lat później sakrę biskupią. W 1995 r. Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego wybrał go na zwierzchnika tego Kościoła. Funkcję tę pełnił aż do śmierci.

Bp Wysoczański był też profesorem teologii starokatolickiej. Od 1967 r. pracował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1982 r. obronił doktorat w zakresie teologii historycznej. W 1985 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2003 r. tytuł profesora nauk teologicznych. Aż do śmierci był w ChAT kierownikiem Sekcji Teologii Starokatolickiej, a także kierownikiem dwóch katedr – Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej oraz Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego. W latach 1990–1996 i 2002–2008 był również rektorem tej uczelni.

W latach 1973–1987 uczestniczył w pracach Mieszanej Komisji Prawosławno-Starokatolickiej. Współprzewodniczył Zespołowi ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Należał też do Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako zwierzchnik Kościoła członkowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej z urzędu zasiadał w prezydium PRE. W latach 2011–2016 był jej wiceprezesem.

Bp Wiktor Wysoczański zmarł 27 kwietnia 2023 r. w wieku 84 lat.

 

Zobacz też: Kościół Polskokatolicki w RP