Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Biskupi katoliccy zaaprobowali dokument o małżeństwach mieszanych

15 października 2011

Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego podczas swojej sesji plenarnej zaaprobowała projekt dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo. Tekst dokumentu zostanie teraz przekazany do aprobaty w Watykanie.

Polscy biskupi rzymskokatoliccy zaaprobowali dokument 14 października podczas 356. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w Przemyślu. Dokument jest efektem wieloletniej współpracy Komisji Teologicznej Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Komisji ds. Dialogu między PRE a KEP.

Ten dokument, którego projekt został dzisiaj przyjęty i który zostanie jeszcze przedstawiony Stolicy Apostolskiej do aprobaty, z jednej strony przypomina przyszłym małżonkom o ich obowiązkach wynikających z przynależności do własnego Kościoła, a jednocześnie uwrażliwia ich na prawa i obowiązki współmałżonków. Wszyscy więc powinni kierować się swoją wiarą, ale jednocześnie mieć na względzie dobro rodziny i dobro dzieci. Mam nadzieję, że sformułowania, które zostały użyte, będą temu służyły. Istnieje już analogiczny dokument episkopatu Włoch – powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu oraz współprzewodniczący Komisji ds. Dialogu KEP i PRE.

Projekt czterostronicowego dokumentu nosi tytuł „Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia”. Składa się z pięciu rozdziałów, które dotyczą wspólnej i odmiennej nauki poszczególnych Kościołów na temat małżeństwa, a także nauki o małżeństwach mieszanych wyznaniowo i wspólnych ustaleniach praktycznych w tej sprawie.

W dokumencie czytamy, że „małżeństwo nie jest instytucją tylko ludzką, lecz jest wyrazem woli Bożej, o czym świadczy Pismo Święte”. Jednocześnie podkreślono, że małżeństwo jest dobrowolnym związkiem mężczyzny i kobiety i żadne inne związki nie mogą być uznane za małżeństwo.

Dokument wskazuje na szanse, jakie rodzi małżeństwo mieszane wyznaniowo. „Osobista wiara i doświadczenie małżonków mogą stać się bodźcem kształtującym ekumeniczną wrażliwość Kościołów” – czytamy w projekcie.

Autorzy dokumentu proponują kilka zasad traktowania małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej. Przede wszystkim podkreślona została konieczność szacunku dla sumień małżonków oraz zasada rozstrzygającego znaczenia ich decyzji. Zwrócono uwagę na potrzebę wspólnego obowiązku małżonków w kwestii wychowania religijnego dzieci, zauważając jednocześnie, iż nie ma możliwości wychowania ponadkonfesyjnego. Za wskazaną uznaje się też współpracę duszpasterską między Kościołami w zakresie małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Projekt dokumentu jest obecnie w fazie konsultacji z Kościołami. W 2000 r. sześć Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki podpisały deklarację o wzajemnym uznawaniu chrztu. Podpisanie deklaracji dotyczącej małżeństw mieszanych wyznaniowo byłoby kolejnym istotnym wydarzeniem w dialogu ekumenicznym w Polsce.

mk

Na zdjęciu: ślub mieszany wyznaniowo, udzielany przez duchownych katolickiego i luterańskiego (fot. Michał Karski)

___________________

Pełny tekst projektu dokumentu „Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia” tutaj