Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Biskup Margot Käβmann w Polsce

28 stycznia 2008

Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej od 26 do 28 stycznia gościła w Warszawie jedna z najbardziej znanych postaci niemieckiego ewangelicyzmu – bp Margot Käβmann. W trakcie tej wizyty wzięła udział w nabożeństwie w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy oraz spotkała się z kilkoma gremiami – zarówno luterańskimi jak i ekumenicznymi.

Biskup Margot Käβmann jest zwierzchnikiem Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Hanoweru, największego w Niemczech ewangelickiego Kościoła krajowego. Zasiada także w Radzie Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD). W latach 90 tych była sekretarzem generalnym Ewangelickich Dni Kościoła (Kirchentag). Jest też mocno zaangażowana w ruch ekumeniczny. Przez wiele lat była członkinią Komitetu Naczelnego, a także Komitetu Wykonawczego Światowej Rady Kościołów. Obecnie zasiada w Komitecie Naczelnym Konferencji Kościołów Europejskich. Rodzina bp Käβmann pochodzi z Koszalina, a ona sama wspiera tamtejszą parafię ewangelicką i jej przedsięwzięcia. Jej styczniowa wizyta w Warszawie była związana z chęcią odświeżenia kontaktów pomiędzy Kościołem Hanoweru a Polską Radą Ekumeniczną.

W niedzielę, 27 stycznia, bp Käβmann wzięła udział w nabożeństwie spowiednio-komunijnym w warszawskim kościele Św. Trójcy. W nabożeństwie uczestniczyło także sześcioro duchownych polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: zastępca biskupa Kościoła oraz zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Mieczysław Cieślar, proboszcz warszawskiej Parafii Św. Trójcy ks. Piotr Gaś, diakon Małgorzata Gaś z Parafii Św. Trójcy, asystent biskupa Kościoła ks. Marcin Kotas, dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas oraz diakon Halina Radacz z Parafii w Żyrardowie. Kazanie wygłosiła bp Käβmann w oparciu o tekst z listu apostoła Pawła do Koryntian: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Słowa te wykorzystała do refleksji nad reformacyjną zasadą solus Christus. –

Kto postrzega Chrystusa jako środek i centrum teologii, ten buduje warowny gród, także przeciwko każdemu triumfalizmowi w Kościele. Kościół nie musi należeć do wygranych, nie musi dotrzymywać kroku wszystkim

trendom, nie podlega również zasadom ideologii wzrostu. Kościół powołany jest do tego, aby przekazywać wieść o zwróceniu się Boga ku człowiekowi – i tylko o to chodzi – mówiła bp Käβmann. Podkreśliła, że luterańska duchowość w pierwszej kolejności jest zorientowana na świadectwo o Chrystusie. Jest więc przede wszystkim duchowością Biblii, Wieczerzy Pańskiej i Chrztu Świętego

. – Jednak – jak dodała biskup Hanoweru – ewangelicka duchowość może również odważyć się na podążanie nowymi drogami! „Słowo Ciałem się stało”, czytamy w Ewangelii Jana. To oznacza, że doświadczamy Słowa Bożego wszystkimi zmysłami. Obecnie spostrzegamy, jak wielką tęsknotę odczuwają ludzie za właśnie taką możliwością doświadczania wiary. Myślę, że jesteśmy zobowiązani do ukazania nowych dojść do wiary. Wszystkie dokumenty reformujące Kościół nie mogą zastąpić doświadczenia wiary, poszukiwania własnego sposobu jej przeżywania – zarówno jako zbór, ale także jako pojedynczy chrześcijanie. Bp Margot Käβmann mówiła też, że chrześcijanie są zobowiązani do działania na rzecz likwidacji konfliktów w relacjach z ludźmi innych religii. Jednak by prowadzić z nimi skuteczny dialog, potrzeba silnego poczucia własnej tożsamości religijnej. –

Jeśli zatem nazywamy Chrystusa fundamentem naszej wiary, centrum Pisma, to musimy być świadomi tego, że wyznanie to pociąga za sobą także różnice. Jestem jednak przekonana, że taka jasność pomaga dialogowi – zaznaczyła niemiecka biskup.

Po kazaniu słowa podziękowania do hanowerskiego gościa skierował bp Mieczysław Cieślar. Ks. Marcin Kotas przekazał zaś słowa pozdrowienia od bp. Janusza Jaguckiego, który nie mógł być obecny ze względu na wizytę w Austrii. Rozważanie spowiednie wygłosił ks. Ireneusz Lukas. Natomiast podczas liturgii komunijnej Słowa Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej na przemian – po niemiecku i po polsku – wypowiedzieli bp Margot Käβmann oraz bp Mieczysław Cieślar. Na koniec nabożeństwa ks. Piotr Gaś przekazał hanowerskiemu gościowi witraż z Różą Lutra. Po nabożeństwie wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej na kawę i herbatę. Parafianie mieli okazję poznać i osobiście porozmawiać z bp Käβmann.

Po południu biskup Hanoweru spotkała się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej z członkiniami Komisji ds. kobiet Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W spotkaniu tym wzięło udział także kilka innych osób zaangażowanych w działalność kościelną. Przewodnicząca Komisji ds. kobiet, diakon Małgorzata Gaś, przedstawiła bp Käβmann działalność Komisji. Biskup Hanoweru mówiła o roli kobiet w Kościele, a także o współczesnych wyzwaniach Kościoła, takich jak ekumenizm czy dialog z innymi religiami.

Późnym popołudniem bp Käβmann udała się wraz z prezesem PRE abp. Jeremiaszem na spotkanie z bp. Stanisławem Budzikiem, Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

W poniedziałek, 28 stycznia, bp Margot Käβmann spotkała się w siedzibie PRE z abp. Jeremiaszem, bp. Januszem Jaguckim, zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp. Markiem Izdebskim oraz dyrektorem biura PRE ks. Ireneuszem Lukasem. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami z działalności swoich Kościołów. Rozmawiano też o odnowieniu współpracy pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Hanoweru a Polską Radą Ekumeniczną, szczególnie w zakresie wymiany młodzieży.

(mk)