Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Biesiada Kulturalna „Bliny” w Bydgoszczy

12 lutego 2009

W Bydgoszczy miejscowa parafia prawosławna św. Mikołaja wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego i Bydgoską Szkołą Wyższą zorganizowała II Biesiadę Kulturalną „Bliny”. Spotkanie miało ekumeniczny charakter.

Impreza odbyła się 8 lutego. Nawiązuje ona do okresu międzywojennego, kiedy to w czasie karnawału były organizowane spotkania przy „blinach” i muzyce cerkiewnej. Tamte spotkania miały wymiar charytatywny – zbierano datki dla najbiedniejszych parafian i mieszkańców. W tym roku Biesiada składała się z dwóch części.

Podczas pierwszej części spotkania zaprezentował się Chór Kameralny Bydgoskiej Szkoły Wyższej, który zaśpiewał kilka pieśni cerkiewnych. Następnie Męski Chór Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka z Warszawy pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka wykonał pieśni rosyjskich, bułgarskich oraz greckich kompozytorów.

Druga część miała charakter bardziej kulinarny – uczestnicy przy degustacji blinów oraz ciasta słuchali ludowych pieśni rosyjskich, ukraińskich i białoruskich.

Biesiada miała wymiar także ekumeniczny. Uczestniczyli w niej duchowni z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta. Wszystkich uczestników było około czterystu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów o treści religijnej Walentego Makara.

Biesiada kulturalna „Bliny” cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością i zyskuje uznanie wśród mieszkańców Bydgoszczy. Spotkanie to wpisało się na stałe do kalendarza ekumenicznych wydarzeń kulturalnych tego miasta.

MD