Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Biblia łączy chrześcijan

17 maja 2008

Z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce 17 maja po raz pierwszy odbyło się w Warszawie Ekumeniczne Święto Biblii. Na scenie ustawionej na placu Zamkowym aktorzy czytali fragmenty biblijne, śpiewały chóry i soliści różnych Kościołów.

Już od kilkunastu lat pod patronatem Towarzystwa Biblijnego w Polsce organizowane są w maju Ekumeniczne Dni Biblijne. W ich ramach w całej Polsce odbywają się ekumeniczne spotkania i nabożeństwa. W tym roku Towarzystwo Biblijne po raz pierwszy zorganizowało imprezę plenerową – Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. –

Chcieliśmy wyjść ze Słowem Bożym do każdego człowieka, nie tylko aktywnego uczestnika nabożeństw i wydarzeń kościelnych – tłumaczy Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W sobotę, 17 maja, na warszawskim placu Zamkowym stanęła scena, na której od godziny 12-ej do 17-ej czytane były fragmenty Ewangelii i listów Jana.

Imprezę rozpoczęła Małgorzata Platajs, która w imieniu organizatorów przywitała wszystkich przybyłych. Słowo przygotowane na tegoroczne Ekumeniczne Dni Biblijne odczytał przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puślecki (Kościół

Ewangelicko-Metodystyczny). Słowa pozdrowień wygłosili: Małgorzata Naimska z Biura Kultury Urzędu Miasta (w imieniu prezydent m.st. Warszawy), gospodarz Archidiecezji abp Kazimierz Nycz (Kościół Rzymskokatolicki) oraz Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Abp Nycz zwrócił uwagę na ekumeniczny charakter Pisma Świętego, gdyż Biblia jest tym, co łączy wszystkich chrześcijan. Abp Jeremiasz podkreślił, iż w Biblii człowiek znajduje słowa zarówno o sobie jak i o Bogu. Przestrzegał też przed traktowaniem jej jako instrukcji życia. –

Biblia działa i pomaga inaczej. Nie daje zniewalających bezdusznych przepisów, lecz inspiruje, wskazuje drogę do podjęcia samodzielnej, niepowtarzalnej własnej decyzji, wynikającej z własnych przemyśleń. Takie decyzje są przejawem zdolności poznawczych człowieka i jego wolnej woli. Jest to droga trudna, ale twórcza, wyzwalająca, przynosząca radość i życie – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Po słowach przywitania i pozdrowień zaczęła się część właściwa imprezy. Fragmenty Ewangelii i listów Jana czytali aktorzy warszawskich teatrów i Polskiego Radia: Joanna Jeżewska, Andrzej Blumenfeld, Marcin Hycnar, Łukasz Lewandowski i Marcin Przybylski. Fragment biblijny

zapisany alfabetem Braille’a odczytał Marcin Borek, niewidomy student. Czytania były przeplatane występami chórów i solistów z różnych Kościołów. Śpiewali: Dariusz Górski z Warszawskiej Opery Kameralnej, Mirosław Karauda – pastor adwentystyczny, Chór Dziecięcy przy Rzymskokatolickiej Parafii Najczystszego Serca Maryi, Chór Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego św. Grzegorza, Prawosławny Chór Warszawskich Szkół Teologicznych, Chór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, chór Sienna Gospel oraz zespoły Leitmotiv-Jesus i Via Fides. Oprócz pism Janowych czytane były także świadectwa młodych i wielkich ludzi o Biblii, a także świadectwo więźnia.

Jestem w więzieniu za zło, które wyrządziłem, czego szczerze żałuję. Bóg okazał mi łaskę, ogrom miłości właśnie teraz. Dzięki Biblii wiem, że przemawia do mnie przez innych – pisał w swym liście Wojtek, przebywający w jednym z zakładów karnych.

Ekumeniczne Święto Biblii wzbudziło stosunkowo spore zainteresowanie. Oprócz osób, które świadomie przyszły na imprezę na placu Zamkowym, wielu przechodniów i turystów zatrzymywało się na krótszą bądź dłuższą chwilę, by obejrzeć to, co dzieje się na scenie. Każdy, kto chciał, mógł za darmo otrzymać od Towarzystwa Biblijnego egzemplarz ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu. Rozdano około tysiąca egzemplarzy. –

Chcemy w ten sposób zachęcić ludzi do czytania Pisma Świętego, a zarazem pokazać, że Biblia jest jedna dla wszystkich chrześcijan – mówi Małgorzata Platajs.

Ekumeniczne Święto Biblii zakończyło się nieszporami ekumenicznymi w warszawskiej katedrze św. Jana, w których udział wzięli wierni i duchowni różnych wyznań. Kazanie wygłosił abp Jeremiasz. Zwrócił uwagę na ekumeniczny potencjał Pisma Świętego. –

Może warto akurat dziś zastanowić się nad praktycznymi konsekwencjami Święta Biblii w Warszawie i pokusić się o stworzenie wielu ekumenicznych kół biblijnych, do których należałoby zaprosić co najmniej członków sąsiadujących parafii różnych Kościołów. Odnowa życia kościelnego wiąże się dobrze ze wzrostem zainteresowania Biblią. Ekumeniczne koła biblijne mogą przyczynić się do pogłębienia pobożności i zniesienia wielu uprzedzeń, które czasami psują dobrosąsiedzkie stosunki. Rozszerzenie wiedzy o treści Biblii i jej historii posiada na pewno nie tylko religijny wymiar – mówił abp Jeremiasz. Na koniec nieszporów duchowni różnych Kościołów zmówili intencje modlitewne i udzielili błogosławieństwa.

(mk)