Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bez otwartej tożsamości nie ma dialogu

9 maja 2013

W Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja naukowa „Ekumenizm – integracja – pokój”. Nad różnymi aspektami ekumenizmu zastanawiali się teologowie trzech nurtów chrześcijaństwa: ewangelicyzmu, katolicyzmu i prawosławia.

Konferencja odbyła się 6 i 7 maja z inicjatywy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele trzech tradycji chrześcijańskich. Z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej referaty wygłosili: przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE bp Paweł Anweiler, ks. dr Marian Niemiec z Opola i dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas (wszyscy z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), a także wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. dr Artur Aleksiejuk z Kościoła Prawosławnego.

Wśród referentów obecni byli liczni ekumeniści rzymskokatoliccy, m.in.: kard. prof. Kurt Koch (przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan), kard. prof. Walter Kasper (emerytowany przewodniczący tej Rady), abp prof. Alfons Nossol, bp prof. Andrzej Czaja, o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, ks. dr hab. Przemysław Kantyka, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski.

Bp Andrzej Czaja przedstawił referat „Pneumatologia jako szansa i zadanie ekumenii”. – Na dialog ekumeniczny trzeba patrzeć komplementarnie jako na ekumenizm duchowy, praktyczny i teologiczny. Fanatyzm, czyli przesadne umacnianie tożsamości wyznaniowej, może niszczyć tożsamość chrześcijańską, która jest zawsze otwarta na miłość wzajemną – przekonywał katolicki hierarcha. Jak zauważył, bez otwartej tożsamości własnej nie da się budować dialogu z innymi.

Zachęcał też do budowania jedności między chrześcijanami poprzez ruchy charyzmatyczne. – Widziałbym Odnowę w Duchu Świętym jako szansę ożywienia dialogu ekumenicznego, zdynamizowania go, a nawet zaczerpnięcia z wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego, doświadczeń charyzmatycznych dla głębszego ujęcia niektórych zagadnień teologicznych – mówił bp Czaja.

Referat „Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce po 1989 r. z uwzględnieniem procesu integracji Polski z Unią Europejską” wygłosił bp Paweł Anweiler, przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE. Zwrócił uwagę, że w Polsce jeszcze dużo trzeba wykonać pracy w dziedzinie ekumenizmu, bo funkcjonują różne niedomówienia i naleciałości w kontaktach międzyludzkich.

Jego zdaniem integracja Polski z krajami unijnymi sprzyja ekumenizmowi. – W Unii Europejskiej możemy mówić jednym głosem, a nie każdy z osobna. Jest to też zbliżanie się w ramach jednego Kościoła między ludźmi. Otwarcie się na Unię Europejską Polski niesie też trudności. Ciągle Kościoły luterańskie innych państw patrzą na polskie zbory jako na zaścianek, bo nie ordynujemy kobiet, mamy inny pogląd na temat służby w Kościele homoseksualistów. A my na to patrzymy jako na nowoczesność socjologiczną, a nie zbawczą – mówił luterański duchowny.

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas mówił o kształceniu ekumenicznym w tradycji ewangelickiej. – Niełatwo jest mówić tylko o tradycji ewangelickiej, bowiem założenie jest takie, że kształcenie powinno odbywać się w kooperacji. Gdy odbywa się tylko z perspektywy jednego wyznania, to jest ono tylko uczeniem się o ekumenii, a nie wspólną drogą do jedności. Impuls wyszedł z Kościołów protestanckich na początku XX w. Kościół Rzymskokatolicki, choć dosyć późno, przystąpił do ruchu ekumenicznego, jednak duchowo od początku w nim uczestniczył poprzez modlitwę – zauważył ewangelicki duchowny.

Konferencja została zorganizowana z okazji inauguracji Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim.

źródło: KAI