Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Apel o modlitwę za pokój w Ziemi Świętej

6 czerwca 2014 Apel o modlitwę za pokój w Ziemi Świętej

Panorama Jerozolimy (fot. Michał Karski)


Przedstawiciele Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” zwracają się do chrześcijan, muzułmanów i żydów o włączenie się 8 czerwca w modlitwę w intencji pokoju. W ten sposób chcą okazać solidarność z mieszkańcami Ziemi Świętej.

Poniżej publikujemy pełny tekst apelu.


Prośba o modlitwę o pokój dla Jeruzalem

W niedzielę 8 czerwca – w chrześcijańską uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kilka dni po żydowskim święcie Szawuot upamiętniającym nadanie Tory – odbędzie się w Rzymie spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Wezmą w nim udział: papież Franciszek, prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.

Celem tego spotkania nie jest debata na temat pokoju ani ustalanie jego warunków. Jest nim natomiast prośba o pokój, skierowana do Boga przez wyznawców trzech różnych religii, przyznających się do Abrahamowego dziedzictwa.

„Wszyscy pragniemy pokoju – mówił w Betlejem i w Tel Awiwie papież Franciszek. – Wielu ludzi buduje go każdego dnia małymi gestami: wielu cierpi i cierpliwie znosi trud wielu prób, aby go zbudować. Wszyscy (…) mamy obowiązek stać się narzędziami i budowniczymi pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę”.

Świadomi ciążącego na nas zobowiązania, w poczuciu odpowiedzialności za święte miasto, jakim jest dla nas Jerozolima, prosimy wierzących – Żydów, chrześcijan i muzułmanów – o włączenie się w niedzielną modlitwę w intencji pokoju. Przynajmniej tego dnia – w sposób właściwy dla własnej tradycji religijnej – okażmy solidarność z mieszkańcami Ziemi Świętej.

„Prośmy o pokój dla Jeruzalem. (…)
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie”.
Amen. Niech tak się stanie.

Bogdan Białek – chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Stanisław Krajewski – żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Agata Skowron-Nalborczyk – katolicka współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Andrzej Saramowicz – muzułmański współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Janusz Poniewierski – prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”