Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Akcja „Buty”

7 września 2020

Na przełomie września i października odbędzie się 1. Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się szereg webinariów oraz akcja „Buty”, która w warunkach pandemii ma zademonstrować wsparcie dla idei sprawiedliwości klimatycznej.

Ekumeniczne Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej organizowane są od 2015 r. Pielgrzymi wędrują do kolejnych miast, które goszczą światowe szczyty klimatyczne (tzw. COP). W ten sposób chcą zademonstrować swoje poparcie dla porozumienia na rzecz sprawiedliwego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną tegoroczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej musiała zostać przesunięta na przyszły rok. Jednak rok 2020 jest decydujący w walce z kryzysem klimatycznym, dlatego organizatorzy pielgrzymki zapraszają do udziału w 1. Wirtualnej Pielgrzymce Ekumenicznej dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się na przełomie września i października szereg webinariów, natomiast od początku września trwa akcja „Buty”.

Akcja „Buty” nawiązuje do demonstracji, która miała miejsce w 2015 r. w Paryżu, kiedy po zamachach terrorystycznych obowiązywał zakaz zgromadzeń i demonstracji. Zamiast osobiście demonstrować na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, protestujący, niejako w zastępstwie, ustawili na placu Republiki swoje buty. Znalazła się tam nawet para butów należąca do papieża oraz sekretarza generalnego ONZ.

Obecnie nie ma możliwości spotkania się na miejscu i ustawienia swoich butów na placu. Jednak bez wielkich nakładów można to zrobić indywidualnie. Organizatorzy pielgrzymki zachęcają wszystkich pielgrzymów oraz osoby, które chcą ją wesprzeć i popierają ideę sprawiedliwości klimatycznej, do wykonania zdjęcia swojej pary butów z karteczką, na której będzie zapisane imię, kod pocztowy i miejscowość. Może to być zdjęcie butów turystycznych – te do wędrówki są najlepsze – ale nie musi. Zdjęcie należy przesłać na adres: buty@pre.pl. Do maila można też dołączyć krótkie oświadczenie dotyczące sprawiedliwości klimatycznej (tekst lub wideo).

Z nadesłanych zdjęć butów zostanie wykonany wielki plakat, który będzie rozesłany do parafii i gmin, które wspierają pielgrzymkę. Na stronie internetowej pielgrzymki (www.klimapilgern.de i www.pielgrzymkadlaklimatu.pl) znajduje się mapa, na której sukcesywnie będą zaznaczane miejscowości lub regiony, z których nadeszły zdjęcia. Po kliknięciu w dane oznaczenie otworzy się zdjęcie oraz oświadczenie na temat sprawiedliwości klimatycznej. Zdjęcia butów będą też publikowane w mediach społecznościowych.

Projekt Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej wspierają ekumeniczne organizacje z Holandii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce jej koordynatorem jest Polska Rada Ekumeniczna.

 

Zobacz też: