Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Aby ekumenia była odczuwalna przez cały rok

23 stycznia 2011

Od wtorku trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Materiały i teksty do tegorocznych modlitw ekumenicznych przygotowali chrześcijanie z Jerozolimy. Na hasło Tygodnia wybrano słowa z Dziejów Apostolskich „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).

Zdaniem bp. Tadeusza Pikusa, przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego, wybranie właśnie tych słów ukazuje punkt, do którego chrześcijanie powinni zmierzać. – Żeby nas łączyła i wiara, i sakramenty, i wspólnota, czyli przyjaźń międzyludzka, ale też żeby przede wszystkim nas łączył Bóg, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o jedność, o którą prosił Jezus Chrystus, to nie żebyście byli jedno między sobą, tylko żebyście byli jedno w nas, w Bogu być jedno – stwierdził bp Pikus.

Bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zaznaczył, że hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest nie tylko opisem sytuacji pierwszych chrześcijan, lecz także wezwaniem dla współczesnych, by trwać we wspólnocie. – To stwierdzenie staje się wezwaniem do tego, abyśmy też próbowali, czy chcieli, usiłowali, jakkolwiek próbowalibyśmy to powiedzieć, byśmy poszli w tym kierunku, żeby być w nauce apostołów, trwać we wspólnocie. Bardzo ważne jest to wezwanie, gdy chodzi o „łamanie chleba i modlitwy”. To, co jest stwierdzeniem, staje się wezwaniem dla nas i to jest bardzo ważny akcent tegorocznego Tygodnia Modlitw – podkreślił bp Anweiler.

W całej Polsce w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się ekumeniczne nabożeństwa, modlitwy, konferencje, koncerty i inne spotkania.

Ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, podkreślił, że jego zdaniem Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan powinien być kulminacją ekumenicznej codzienności. – Spotykamy się często z pewną krytyką, że właściwie bardzo dużo mówi się o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale czy to wystarcza? Moja odpowiedź na takie wątpliwości brzmi właśnie tak, że to jest z jednej strony podsumowanie normalnej, codziennej ekumenicznej pracy, a z drugiej strony pewien mocny impuls do tego, żeby właśnie to, co świętujemy podczas tych nabożeństw, co przeżywamy tak intensywnie, realizować potem na co dzień, żeby ta ekumenia rzeczywiście była odczuwalna i widoczna w codziennym życiu, każdego dnia, przez cały rok – powiedział ks. Lukas.

Podczas nabożeństw ekumenicznych duchowni lokalnych Kościołów głoszą kazania w świątyniach innych Kościołów. – W wielu miastach – i to jest naprawdę ciekawe, bo to się rozwija – w Lublinie, we Wrocławiu, także w Warszawie, Tygodniowi Modlitw towarzyszą różne imprezy. To są wydarzenia w filharmonii, w teatrach, na ulicy, spotkania wokół Biblii. I takich wydarzeń mamy coraz więcej – zauważa dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

W Poznaniu, podobnie jak w latach poprzednich, wszystkie nabożeństwa zostały przygotowane wspólnie przez Kościoły zrzeszone w Poznańskiej Grupie Ekumenicznej. – Chcemy, aby to było nabożeństwo wszystkich, a nie liturgia jednego Kościoła, do której inni muszą się dopasować – powiedział ks. Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, przewodniczący Poznańskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. – To jest umowna nazwa „tydzień modlitwy”, bo w zasadzie nic nas nie ogranicza, abyśmy modlili się nie tylko między 18 a 25 stycznia, kiedy formalnie ten tydzień ma miejsce, ale abyśmy się o jedność modlili zawsze i wszędzie tam, gdzie ktoś chce nas zaprosić na taką modlitwę, gdzie ktoś chce razem z nami modlić się, nawet jeśli nieco inaczej myśli – stwierdził ks. Ostryk.

W Szczecinie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej we wtorek, 25 stycznia. Uroczystym nieszporom ku czci św. Pawła Apostoła będzie przewodniczył abp Andrzej Dzięga, rzymskokatolicki metropolita szczecińsko-kamieński, który z radością wypowiada się o różnych inicjatywach ekumenicznych w Szczecinie. – Szczecin ma naprawdę w swojej duchowości wpisaną tę tradycję jedności różnych wyznań i różnych obrządków. Ja się tylko mogę cieszyć z tych różnych inicjatyw, ponieważ wszystko, co służy formacji chrześcijańskiej, co służy głoszeniu Słowa Bożego, to służy także dobru człowieka. Cieszę się, że to w Szczecinie jest. Niech się rozwija i niech owoce będą dobre i niech będą mnogie – uważa abp Dzięga.

Jednym z wyzwań w działalności ekumenicznej w Polsce jest brak dokumentu nt. małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Jak przyznaje dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas, prace nad nim trwają już ponad 30 lat. – W ostatnim czasie bardzo przyspieszyły, nabrały intensywności i jest wielkim moim marzeniem, życzeniem i żywą nadzieją, że uda się podpisać instrukcję dotyczącą małżeństw mieszanych wyznaniowo – powiedział ks. Lukas (tekst projektu dokumentu tutaj).

źródło: Radio Watykańskie/własne

________________

Czytaj więcej:

  • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011 – harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, materiały itp. czytaj
  • Czym jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – idea, historia, archiwalne materiały czytaj