Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Abp Życiński nie żyje

19 lutego 2011

n14

rys. Bronisław Cymborowski

W Rzymie 10 lutego zmarł nagle rzymskokatolicki metropolita lubelski abp Józef Życiński. Miał 62 lata. Znany był jako intelektualista i osoba o otwartej, ekumenicznej postawie.

Józef Życiński urodził się w 1948 r. w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r., po ukończeniu studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1990-1997 był biskupem tarnowskim, a od 1997 r. arcybiskupem metropolitą lubelskim.

Abp Józef Życiński posiadał duży dorobek naukowy. Obronił dwa doktoraty – z teologii i filozofii. W 1980 r. habilitował się na podstawie pracy „Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej”. Pełnił funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był również konsultorem, współpracownikiem i członkiem wielu światowych środowisk naukowych.

Uczestniczył też w różnego rodzaju inicjatywach ekumenicznych. W latach 1999-2005 należał do Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów. W Lublinie powołał Archidiecezjalną Radę Ekumeniczną, wspierał wydawanie „Kalendarza Ekumenicznego”, uczestniczył wraz z przedstawicielami innych wyznań w modlitwach ekumenicznych, m.in. w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan czy z okazji 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

Żegnamy pasterza o wielkich zasługach, człowieka pełnego otwartości ekumenicznej. Jego niespodziewane odejście jest ogromną stratą dla chrześcijaństwa. Jako społeczność prawosławna doznaliśmy z jego strony wiele dobra. Pozostanie kamieniem milowym na Lubelszczyźnie w budowaniu relacji ekumenicznych – mówił 19 lutego na pogrzebie abp. Życińskiego zwierzchnik prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel.

źródło: KAI/gazeta.pl/własne