Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

60 lat Światowej Rady Kościołów

25 sierpnia 2008

Pod koniec sierpnia minęła sześćdziesiąta rocznica utworzenia Światowej Rady Kościołów. Z tej okazji w Amsterdamie odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego dyskutowano o Radzie, jak też o współczesnych wyzwaniach ruchu ekumenicznego.

Światowa Rada Kościołów została utworzona 23 sierpnia 1948 r. w Amsterdamie. Główne obchody sześćdziesiątej rocznicy tego wydarzenia miały miejsce w Genewie w lutym, podczas spotkania Komitetu Naczelnego ŚRK (Komitet Naczelny jest kolegialnym ciałem zarządzającym Radą w siedmioletnim okresie między jej Zgromadzeniami Ogólnymi). Natomiast 22 sierpnia odbyło się spotkanie w amsterdamskim kościele Nieuwe Kerk – tym samym, w którym miało miejsce nabożeństwo otwierające 60 lat temu Zgromadzenie założycielskie ŚRK.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. dr Samuel Kobia podziękował holenderskim Kościołom i przyjaciołom ekumenicznym za organizację rocznicowej uroczystości.

– Dzisiaj wyzwanie szukania widzialnej jedności wydaje się być nawet trudniejsze, ale mimo to wchodzimy w następne 60 lat z nadzieją i ufnością, natchnięci duchem naszych ekumenicznych poprzedników, którzy w 1948 r. uczynili Amsterdam możliwym – powiedział ks. Kobia.

Podczas spotkania rocznicowego w Nieuwe Kerk obecna była królowa Holandii Beatrix, która odebrała pierwszy egzemplarz książki „Ruch ekumeniczny na rozdrożu” („The Ecumenical Movement at a Crossroads”), zawierającej zbiór esejów na temat przyszłości ruchu ekumenicznego. Wśród ponad dwudziestu autorów znaleźli się m.in. Nelson Mandela czy były minister spraw zagranicznych Holandii Peter Kooijmans.

Zarówno książka jak i uroczystości rocznicowe skoncentrowały się na kwestii roli Kościołów w dzisiejszym świecie, szczególnie na polu stosunków międzynarodowych. Podczas dyskusji pojawiły się głosy, że Światowa Rada Kościołów powinna bardziej zaangażować się w działalność na rzecz pojednania, rozpoznawać na świecie zarzewia konfliktów i napięć społecznych, pomagać Kościołom działać na rzecz pokoju.

W dniu utworzenia Światowej Rady Kościołów jej członkami zostało 147 Kościołów. Przez 60 lat liczba ta wzrosła do 349 Kościołów z ponad 120 krajów. Kościołami członkowskimi ŚRK są cztery Kościoły polskie: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Wszystkie są też członkami Polskiej Rady Ekumenicznej, która posiada status rady stowarzyszonej ze Światową Radą Kościołów.

źródło: Światowa Rada Kościołów, ENI