Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

30 lat temu zmarł bp Niewieczerzał

7 listopada 2011

Dzisiaj mija 30. rocznica śmierci bp. Jana Niewieczerzała, wieloletniego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. To za jego prezesury nawiązano oficjalne stosunki między PRE a Kościołem Rzymskokatolickim.

Bp Jan Niewieczerzał urodził się 23 kwietnia 1914 r. w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował też na Wydziale Teologii w Pradze. W 1945 r. został ordynowany na duchownego ewangelicko-reformowanego. Pracował w Kościele Czeskobraterskim w Czechosłowacji oraz Ewangelicko-Reformowanym w Polsce, którego był superintendentem (czyli biskupem) w latach 1953-78.

W 1960 r. został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Funkcję tę pełnił przez pięć kadencji, aż do 1975 r. Podczas jego prezesury PRE zintensyfikowała kontakty międzynarodowe – zarówno z różnymi Kościołami jak i organizacjami ekumenicznymi. Bp Niewieczerzał przyczynił się do utworzenia w 1974 r. Komisji Kontaktów PRE i Kościoła Ewangelickiego w RFN. Uczestniczył w różnego rodzaju konferencjach ekumenicznych, m.in. w zgromadzeniach ogólnych Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Za jego kadencji PRE zacieśniła współpracę z tymi organizacjami.

Bp Niewieczerzał był też aktywny na polu krajowym. W 1970 r., na 400-lecie Ugody Sandomierskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany, którego był wówczas zwierzchnikiem, wprowadziły wspólnotę ambony, chrzcielnicy i Stołu Pańskiego – na trzy lata przed Konkordią Leuenberską. Podczas jego prezesury w 1974 r. Polska Rada Ekumeniczna oraz Kościół Rzymskokatolicki nawiązały oficjalne stosunki, poprzez powołanie Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

Bp Niewieczerzał w latach 1970-79 prowadził w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wykłady z zakresu historii i teologii ruchu ekumenicznego. W 1967 r. otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Teologii Ewangelickiej w Pradze – m.in. za działalność ekumeniczną.

Zmarł 7 listopada 1981 r. w Warszawie w wieku 67 lat.

fot. KER