Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zjazd rzymskokatolickich referentów ds. ekumenizmu

6 grudnia 2016

W Warszawie spotkali się referenci diecezjalni i zakonni ds. ekumenizmu oraz animatorzy ruchu ekumenicznego w Kościele Rzymskokatolickim. Mówiono o niedawnych, jak i przyszłych wydarzeniach ekumenicznych. Wyrażono również ubolewanie z powodu głosów krytyki skierowanych wobec tych katolików, którzy biorą udział w obchodach jubileuszu 500 lat reformacji. Publikujemy komunikat ze spotkania.

 
 
 

Komunikat ze zjazdu referentów ds. ekumenizmu
i posiedzenia Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu

(Warszawa, 5 grudnia 2016)

 

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbył się doroczny zjazd diecezjalnych i zakonnych referentów ds. ekumenizmu oraz animatorów ruchu ekumenicznego, jak również posiedzenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Obecni byli pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce zaangażowani w dialog ekumeniczny, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Jacek Jezierski, bp Andrzej Czaja i bp Bronisław Dembowski.

Gościem zjazdu był bp Dimitrios Salachas z katolickiego Kościoła greckiego, znany autorytet w dziedzinie kanonicznego prawa wschodniego. Wygłosił on referat na temat ekumenicznych aspektów zmian prawnych wprowadzonych przez Ojca św. Franciszka.

Na spotkanie został także zaproszony ks. prał. Andrzej Choromański z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Omówił on ideę Światowego Forum Chrześcijańskiego (patrz: www.globalchristianforum.org), w którego inicjatywy angażuje się Papieska Rada wraz z innymi Kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi.

W programie zjazdu znalazły się informacje na temat zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18–25 stycznia 2017 r.), który odbędzie się pod hasłem „Pojednanie –miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20). Nabożeństwo centralne Tygodnia w formie nieszporów będzie miało miejsce w niedzielę, 22 stycznia 2017 r., o godz. 16:00 w katedrze św. Floriana w Warszawie na Pradze.

Zaprezentowano także szereg inicjatyw ekumenicznych, m.in. „Encyklopedię ekumenizmu w Polsce (1964–2014)”, wydaną pod redakcją ks. Józefa Budniaka, ks. Zygfryda Glaesera, ks. Tadeusza Kałużnego i o. Zdzisława Kijasa OFMConv (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, ss. 560), a także kolejną polsko-niemiecką ekumeniczną pielgrzymkę śladami cesarza Ottona III Magdeburg-Gniezno.

Podczas zjazdu przedstawiono polski program obchodów 500-lecia reformacji. Podkreślono, że dla katolików trafnym słowem-kluczem jest tutaj „upamiętnienie”, które obejmuje zarówno wdzięczność za dary, które przyniosła reformacja, jak i pokutę za utraconą jedność, a także za cierpienia wynikające z upolitycznienia teologicznego sporu. Obchody jubileuszu reformacji powinny być okazją do wspólnego świadectwa o Chrystusie. Uczestnicy zjazdu, a następnie członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu wyrazili ubolewanie z powodu głosów krytyki skierowanych wobec tych katolików, zwłaszcza duchownych, którzy brali lub wezmą udział w obchodach jubileuszu reformacji. Podkreślono, że tego typu negatywne nastawienie jest niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, a także z przykładem dawanym przez papieża Franciszka.

ks. Sławomir Pawłowski SAC