Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zimowa Pascha w warszawskiej katedrze prawosławnej

9 stycznia 2023 Zimowa Pascha w warszawskiej katedrze prawosławnej

(fot. diakon Ihor Kutovyi)

 

Trzynaście dni po Kościołach tradycji zachodniej Kościół Prawosławny obchodzi Boże Narodzenie. W prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie całonocnemu czuwaniu w Wigilię oraz św. liturgii w dniu święta przewodniczył metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Święto Narodzenia Chrystusa w cerkiewnej tradycji nazywane jest „zimową Paschą”, ponieważ wydarzenia z Betlejem sprzed ponad dwóch tysięcy lat znajdą swoje zwieńczenie w zmartwychwstaniu Chrystusa. Istota święta wyraża się m.in. w wezwaniu ludzkości do powrotu do jedności z Bogiem. Bóg staje się człowiekiem, by człowiek stał się na powrót dzieckiem Boga. Narodzenie Chrystusa jest świętem obejmującym całe stworzenie i wszechświat.

Całonocnemu czuwaniu w Wigilię święta Narodzenia Chrystusa oraz św. liturgii w dniu święta (6/7 stycznia) przewodniczył w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie metropolita Sawa w asyście kleru katedry oraz gości.

Na zakończenie wieczornego nabożeństwa metropolita Sawa zwrócił się do wiernych z okolicznościowym słowem. Podkreślił znaczenie Wcielenia Syna Bożego w ekonomii zbawienia oraz konieczność wnikania w tę tajemnicę mocą wiary każdego, kto nazywa siebie chrześcijaninem. – Bóg, niczym nieograniczony, zawsze będący, przyjmuje ludzką naturę, by człowiek mógł stać się uczestnikiem boskiej chwały. Powyższe, daje każdemu wierzącemu możliwość przebóstwienia, przemiany samego siebie – mówił hierarcha. Odwołując się do historii starotestamentowych i przykładu świętych, wskazał na skłonność natury człowieka do grzechu w czasach współczesnych. – Zauważamy to w sposób szczególny w sąsiedniej Ukrainie, gdzie brat występuje przeciwko bratu zabijając go – ubolewał. Metropolita Sawa zachęcał też do umacniania i pogłębiania wiary, dzięki której można zrozumieć zachodzące w świecie przemiany.

Wzorem minionych lat w prawosławnej katedrze metropolitalnej odprawiono nocne nabożeństwa święta Narodzenia Chrystusa. W trakcie centralnej św. liturgii odczytano bożonarodzeniowe orędzie Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W orędziu tym biskupi ubolewają z powodu wojen prowadzonych w różnych miejscach na świecie, „trudności przeżywanych przez współczesne rodziny”, a także „rozpowszechnionego konsumpcjonizmu”. „My, prawosławni, wezwani jesteśmy do czynienia dobra, albowiem dobro pochodzi od Boga, Życiodajnego Źródła radości. Bądźmy świadomi tego wezwania. Jest to nasze zadanie na XXI wiek” – czytamy w tekście orędzia.

Po zakończeniu św. liturgii miała miejsce doksologia święta oraz wspólne śpiewanie kolęd. Na dzieci parafian czekały prezenty, a dla wszystkich Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos przygotował poczęstunek. Zgodnie z miejscową tradycją po centralnej św. liturgii odbyła się uroczysta procesja, podczas której duchowieństwo w towarzystwie chóru katedry przy śpiewie świątecznego troparionu odprowadziło metropolitę Sawę do Domu Metropolitalnego. Tam proboszcz katedry ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski w imieniu zgromadzonych złożył metropolicie świąteczne życzenia.

źródło: orthodox.pl

 

Więcej o obchodzeniu Bożego Narodzenia w różnych Kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej tutaj