Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zgromadzenie Ogólne ŚFL rozpoczęte

21 lipca 2010

Nabożeństwem komunijnym w stuttgarckim Stiftskirche rozpoczęło się XI Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Głównym tematem Zgromadzenia będzie fragment Modlitwy Pańskiej „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

W swym kazaniu wygłoszonym podczas inauguracyjnego nabożeństwa prezydent Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) bp Mark S. Hanson podkreślił, że Jezus wezwał swoich uczniów do jedności. – Nikt nie powinien być wykluczany z powodu rytualnej nieczystości, płci, klasy społecznej, HIV i AIDS, biedy lub zamożności, języka czy rasy – mówił bp Hanson, który jest zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w USA.

W Zgromadzeniu Ogólnym w Stuttgarcie, które odbywa się od 20 do 27 lipca, bierze udział 418 delegatów. Każdy z Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej jest reprezentowany przynajmniej przez jednego delegata. Zachowane zostały parytety: 50% delegatów stanowią kobiety, zaś 20% osoby poniżej 30. roku życia. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentuje troje delegatów: Iwona Baraniec, bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła) oraz Ewa Śliwka. Oprócz delegatów w Zgromadzeniu Ogólnym w Stuttgarcie biorą udział także przedstawiciele Kościołów posiadających status członka stowarzyszonego ze Światową Federacją Luterańską, obserwatorzy Krajowych Komitetów ŚFL i organizacji powiązanych z Federacją, stewardzi, goście ekumeniczni.

Zgromadzenie Ogólne pracuje w różnych formach: studiach biblijnych, dyskusjach, wykładach. Główne decyzje Zgromadzenia przyjęte zostaną podczas jego obrad plenarnych. Będą to między innymi wybory prezydenta i Rady ŚFL, przyjęcie raportów, czy uchwalenie przesłania Zgromadzenia. Planowane jest również przyjęcie oświadczenia, w którym luteranie proszą Boga oraz menonitów o wybaczenie za szesnastowieczne prześladowania tej grupy religijnej.

Za temat przewodni stuttgarckiego Zgromadzenia obrano fragment modlitwy Ojcze Nasz: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Ta czwarta prośba Modlitwy Pańskiej ma zainspirować Światową Federację Luterańską i delegatów Zgromadzenia do odpowiedzi na problemy dzisiejszego świata, takie jak: wykluczenie, bieda, brak dostępu do czystej wody, HIV i AIDS, globalizacja neoliberalna, konflikty międzyreligijne, łamanie praw człowieka i.in.

Od jesieni zeszłego roku wokół tego tematu dyskutowano na konferencjach przygotowawczych do Zgromadzenia. Odbyło się siedem takich konferencji – po jednej dla każdego regionu oraz dla kobiet i młodzieży. Refleksje uczestników tych konferencji koncentrowały się na sprawach związanych w godnością ludzką. Prawo do żywności – chleba powszedniego – jest podstawą do godnej egzystencji człowieka. Jednak problematyka godności jest o wiele szersza – wiąże się z takimi kwestiami, jak równouprawnienie płci, handel ludźmi, dyskryminacja, ekologia. Podczas konferencji kobiet wysunięto propozycję, aby na nowego prezydenta Federacji wybrać kobietę. Dotychczas funkcję tę pełnili wyłącznie mężczyźni.

Światowa Federacja Luterańska została utworzona w 1947 r. w szwedzkim Lund. Obecnie zrzesza 140 Kościołów luterańskich w 79 krajach na całym świecie, do których należy ponad 70 milionów wiernych. Członkiem ŚFL jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Federacji. Zbiera się zwykle co 6-7 lat. Decyduje o głównych kierunkach działalności Federacji, wybiera jej prezydenta i członków Rady, przyjmuje raporty ciał wykonawczych, uchwala dokumenty. Pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi Federacją zarządza jej Rada, Komitet Wykonawczy i sekretarz generalny.

Michał Karski

________________

Zobacz: