Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zgromadzenie Ogólne KKE rozpoczęte

4 lipca 2013

Logo XIV Zgromadzenia Ogolnego Konferencji Kosciolow Europejskich, Budapeszt 2013 (grafika: Ineko / Kosciol Szwecji)W Budapeszcie rozpoczęło się XIV Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich. Hasło tegorocznego Zgromadzenia brzmi: „»Dlaczego teraz zwlekasz?« KKE i jej misja w zmieniającej się Europie”.

Zgromadzenie Ogólne obraduje od 3 do 8 lipca. Delegaci zadecydują o tym, jak ma wyglądać działalność Konferencji Kościołów Europejskich w nadchodzących latach. Na poprzednim Zgromadzeniu Ogólnym w Lyonie w 2009 r. utworzono grupę roboczą, której zadaniem było przygotowanie propozycji reorganizacji KKE. Ponadto podczas obrad wybrane zostaną nowe władze KKE.

Inspiracją dla hasła tegorocznego Zgromadzenia – „»Dlaczego teraz zwlekasz?« KKE i jej misja w zmieniającej się Europie” – jest fragment z Dziejów Apostolskich 22,14-16.

W Zgromadzeniu bierze udział ok. 400 osób, w tym 230 delegatów (75 świeckich i 155 duchownych). Inni uczestnicy to stewardzi, przedstawiciele organizacji stowarzyszonych z KKE, doradcy, obserwatorzy, mówcy i inni goście.

W obradach w Budapeszcie uczestniczy czworo Polaków: Iwona Baraniec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. M. Wiesław Kowalczewski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. Andrzej Kuźma z Kościoła Prawosławnego oraz dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Delegatem na Zgromadzeniu jest także bp Marie André Le Bec z Francji, który reprezentuje prowincję francuską Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 120 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami KKE.

źródło: KKE/własne

Grafika powyżej: logo Zgromadzenia Ogólnego KKE w Budapeszcie (autor: Ineko / Kościół Szwecji)

Polska delegacja na Zgromadzeniu Ogolnym Konferencji Kosciolow Europejskich w Budapeszcie 2013

Polacy na Zgromadzeniu Ogólnym KKE w Budapeszcie. Od lewej: ks. Ireneusz Lukas, bp Marie André Le Bec,

ks. M. Wiesław Kowalczewski, ks. Andrzej Kuźma, Iwona Baraniec (delegaci) oraz Anna Krasowska (steward)

(fot. PRE)