Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zakończenie Zgromadzenia Ogólnego CEC

24 lipca 2009

Ostatniego dnia obrad, 20 lipca, XIII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie wybrało nowy Komitet Naczelny organizacji, a także zatwierdziło raporty i teksty oświadczeń.

Dwoje Polaków w nowym Komitecie Naczelnym

Zgromadzenie Ogólne w Lyonie wybrało nowy czterdziestoosobowy Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich. Próbowano zachować odpowiednie parytety jeśli chodzi o przedstawicieli poszczególnych wyznań, płeć, wiek, mniejszości etniczne, świeckich i duchownych. Nie wszędzie to się udało. W skład Komitetu weszło 17 kobiet i 23 mężczyzn, ale aż 28 członków to osoby duchowne, a jedynie 12 świeckie. Założenia, aby 20% składu Komitetu stanowili przedstawiciele młodzieży, również nie udało się zrealizować – jedynie sześć osób poniżej 30. roku życia weszło do tego gremium. Natomiast dwóch członków reprezentuje Kościoły imigracyjne i mniejszości etniczne. Do Komitetu Naczelnego zostało wybranych dwoje Polaków, którzy uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym: dr Joanna Mizgała z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz ks. dr Andrzej Kuźma z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Przyjęcie raportów

W przyjętym raporcie dotyczącym polityki działania Konferencji Kościołów Europejskich stwierdzono:

  • CEC musi znaleźć skuteczne metody działania, które wzmocnią zaangażowanie i zaufanie w organizacji oraz między Kościołami członkowskimi;
  • CEC powinna wyznaczyć nie więcej niż trzy cele strategiczne w prowadzeniu swojej działalności w nadchodzących kilku latach;
  • CEC musi przygotować strategię wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji oraz zapewnić odpowiednią i spójną infrastrukturę informacyjną;
  • CEC powinna dalej być instrumentem Kościołów do określania europejskich i światowych problemów we współpracy z organizacjami partnerskimi;
  • CEC jest powołana do umożliwiania zawierania porozumień między Kościołami, a przede wszystkim do działania w ramach zapisów Karty Ekumenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania chrztu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Raport potwierdza też status CEC jako forum wzajemnego poznawania się i budowania mostów, obrońcy wartości chrześcijańskich, platformy dla dialogu i mówienia wspólnym głosem, a także wspólnoty różnorodności dzielącej życie razem z imigrantami, uchodźcami i mniejszościami etnicznymi.

Zatwierdzono również raport komisji finansowej CEC.

Oświadczenia

Zgromadzenie Ogólne CEC przyjęło kilka oświadczeń dotyczących problemów współczesności. W oświadczeniu „Powołani, by cenić imigrantów” zwrócono uwagę na wzrost aktów rasizmu i przemocy wobec imigrantów i mniejszości etnicznych w Europie. Kościoły członkowskie CEC zostały zobowiązane do potępienia tych zjawisk oraz zwrócenia się do władz o zapewnienie tym grupom praw człowieka.

Oświadczenie „Powołani do promowania zasad etycznych w strukturach finansowych i ekonomicznych” odpowiada na problem światowej recesji. Zobowiązuje Kościoły do promowania w ekonomii praktyk opartych na wierze, takich jak sprawiedliwy handel, ulga w długu międzynarodowym czy program bezinteresownego kredytu.

W oświadczeniu „Powołani do umacniania praw człowieka, wolności religijnej i wzajemnych relacji” Kościoły zobowiązały się do zwiększenia swojego udziału w dialogu międzyreligijnym oraz pogłębienia swojej refleksji nad zagadnieniami praw człowieka i wolności religijnej.

Oświadczenie „Powołani do lepszego zarządzania stworzeniem” nawiązuje do problemów ekologicznych i zmian klimatycznych. Kościoły zobowiązały się do większego promowania stylu życia na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W oświadczeniu „Powołani do świata bez broni nuklearnej” Kościoły poparły apel prezydenta USA Baracka Obamy, nawołujący do rozbrojenia nuklearnego. W tekście oświadczenia czytamy: „W 1989 r. znaleźli się ludzie, którzy zakończyli zimną wojnę. Być może teraz znajdą się ludzie, którzy zakończą groźbę katastrofy nuklearnej”.

Ostatnie oświadczenie – „Kościoły powołane do solidarności z mniejszością romską w Europie” – zwraca uwagę na problem wykluczenia społecznego Romów i wzrastającej przemocy na tle rasistowskim wobec tej mniejszości etnicznej. Kościoły wzywają rządy Europy do większej ochrony społeczności romskich oraz promowania ich integracji społecznej.

Ostatnia konferencja prasowa

Alison Elliot, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie, podczas konferencji prasowej ostatniego dnia obrad stwierdziła, że widzi wielką szansę w integracji Konferencji Kościołów Europejskich z Komisją Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME). Wyraziła też rozczarowanie tym, iż do czterdziestoosobowego Komitetu Naczelnego CEC weszło jedynie 12 świeckich i 6 młodych osób. Jak powiedziała, ma nadzieje, że te proporcje będą się zmieniać w przyszłości. Colin Williams, sekretarz generalny CEC, podziękował ekumenicznemu patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I za jego niedzielną przemowę, w której namawiał CEC do utworzenia wspólnej organizacji ekumenicznej w Kościołem Rzymskokatolickim (pisaliśmy o tym tutaj). Colin Williams określił tę propozycję jako ważny wkład do nowej wizji CEC, szczególnie w kontekście jej zapowiedzianej reorganizacji. Odnosząc się do współpracy w Kościołem Rzymskokatolickim powiedział: – Jest możliwe mówić wspólnym głosem, nawet jeśli istnieje głęboki stan napięcia w obszarze etyki.

Nabożeństwo końcowe

Zgromadzenie Ogólne w Lyonie zakończyło się nabożeństwem ekumenicznym, podczas którego wiceprezydent CEC ks. Margarethe Isberg z luterańskiego Kościoła Szwecji wygłosiła kazanie w oparciu o tekst z księgi Jeremiasza (Jr 31,31-34). – Sposób, w jaki społeczeństwo traktuje Ziemię jest często podobny do sposobu, w jaki traktuje inne uciskane grupy. W tradycji kobieta jest kojarzona z Ziemią, jako podporządkowana mężczyźnie. Słowa Jeremiasza kwestionują takie założenie – mówiła szwedzka pastorka. Kończąc podkreśliła, że w chrześcijańskiej wizji człowieka wszyscy ludzie są równi i tak samo ważni. Kościoły mają wizję społeczeństwa, w którym każdy człowiek ma możliwość wykorzystania swojego potencjału.

źródło: CEC

______________________

Więcej informacji i materiałów ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (m.in. pełne teksty oświadczeń) można znaleźć na stronie internetowej Zgromadzenia www.assembly.ceceurope.org (dostępna w językach angielskim,  francuskim i niemieckim).