Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wybrano kandydatów na urząd Biskupa luteranów

25 czerwca 2009

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wytypowano trzech kandydatów na urząd Biskupa tego Kościoła. Zostali nimi: ks. Adrian Korczago, ks. Jerzy Samiec oraz ks. Marek Uglorz.

Doroczna Konferencja Duchownych miała miejsce od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu. Przebiegała pod hasłem: „Niech cię nikt nie lekceważy, ale bądź wzorem!”, nawiązując w ten sposób do głównego tematu roku 2010, który został ogłoszony przez Synod Kościoła „Rokiem młodzieży”. Wokół tego tematu wygłoszone zostały referaty i odbyła się dyskusja.

Podczas konferencji wytypowano również trzech kandydatów na urząd Biskupa Kościoła. Biskup zostanie wybrany przez Synod podczas jego jesiennej sesji, która odbędzie się od 16 do 18 października w Warszawie. Kandydatami na urząd Biskupa zostali: ks. dr Adrian Korczago, ks. prezes Jerzy Samiec oraz ks. dr Marek Jerzy Uglorz.

Wszyscy trzej są członkami Synodu obecnej kadencji. Ks. Adrian Korczago jest pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (specjalizuje się w teologii praktycznej), a także dyrektorem Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wcześniej był też proboszczem parafii w Bładnicach. Ks. Jerzy Samiec jest prezesem Synodu obecnej kadencji oraz proboszczem parafii w Gliwicach. Ks. Marek Uglorz jest również pracownikiem naukowym ChAT (specjalizuje się w biblistyce). Był też proboszczem parafii w Brennej.

Zgodnie z prawem kościelnym kandydata na urząd Biskupa Kościoła może zgłosić także grupa 15 synodałów. Kadencja Biskupa trwa dziesięć lat.