Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wizyta grupy roboczej „Pojednanie” na Białorusi

27 listopada 2014

Spotkanie grupy roboczej "Pojednanie w Europie ? zadanie Kosciolow na Ukrainie, Bialorusi, w Polsce i w Niemczech", Minsk

Grupa Pojednanie w Mińsku (fot. MD)


Przedstawiciele grupy roboczej projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” wzięli udział w konferencji na temat kary śmierci i systemu karnego na Białorusi.

Międzynarodowa konferencja odbyła się od 13 do 14 listopada w Mińsku na Białorusi i była współorganizowana przez Międzykościelną Misję „Chrześcijańska Służba Socjalna”. Sympozjum dotyczyło systemu karnego na Białorusi, gdzie do dzisiaj wykonywana jest kara śmierci. W trakcie obrad poszukiwano innych metod i mechanizmów jej zniesienia w kontekście praktykowanych rozwiązań w innych państwach.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji rządowych, prokuratury, świata nauki, adwokaci, przedstawiciele organizacji społecznych, organizacji Penal Reform International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na Białorusi oraz przedstawiciele różnych wyznań i Kościołów.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele grupy roboczej projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”, koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. Wśród nich byli: Mikołaj Matrunczyk (Białoruski Kościół Prawosławny), ks. prof. Zygfryd Glaeser (Kościół Rzymskokatolicki w Polsce), ks. dr Ihor Shaban (Ukraiński Kościół Greckokatolicki), dr Aleksander Dobroyer (Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie), dr Wsiewołod Konach (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Ireneusz Lukas (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej) i ks. Michał Dmitruk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Polska Rada Ekumeniczna).

Przedstawiciele grupy Pojednanie wzięli udział w dyskusji panelowej na temat „Prawo do życia: wartości i pluralizm opinii w pozycji Kościoła w odniesieniu do kary śmierci”. Podczas panelu zaprezentowany został pogląd na karę śmierci z perspektywy różnych Kościołów z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Referat wygłosił ks. prof. Zygfryd Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego. Przedstawił ewolucję prawa polskiego w kwestii stosowania kary śmierci. Zaznaczył, że ostatni raz była ona wykonana w 1988 r., następnie wprowadzono moratorium. W 1997 r. wykreślono ją z kodeksu karnego. Ks. prof. Glaeser podkreślił, że ewolucja prawa karnego nie była linearna, lecz zawsze odzwierciedlała zmiany wrażliwości społecznej. W swojej wypowiedzi nawiązał także do poglądów i argumentów św. Tomasza z Akwinu oraz ks. Józefa Tischnera. Odwołując się do wypowiedzi przedstawicieli różnych Kościołów (wszyscy byli zgodni co do argumentacji biblijnej i przeciwni stosowaniu kary śmierci) zaapelował, aby Kościoły na Białorusi mówiły „jednym głosem”. Zaznaczył, że wspólny głos Kościołów w sprawie kary śmierci zapewne będzie bardziej słyszalny i skuteczny.

Dr Wsiewołod Konach z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprezentował zebranym informacje dotyczące kary śmierci oraz chrześcijańskiego pojmowania kary, miłości i miłosierdzia z perspektywy prawosławnego biblisty. Odnosząc się do tekstów Nowego Testamentu oraz Ojców Kościoła podkreślił, że chrześcijanie naśladując Chrystusa powinni miłować nawet swoich wrogów i w żadnym wypadku kary śmierci nie można traktować jako sprawiedliwości. Zaznaczył, że Bóg jest dawcą życia ludzkiego i to On decyduje, kiedy to życie się zakończy. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na istnienie i możliwości wykorzystania różnych mechanizmów penitencjarnych.

Głos zabrali także: ks. Ireneusz Lukas (dyrektor PRE), ks. Sergij Lepin (Kościół Prawosławny na Białorusi), ks. Nikołaj Tichonowicz (Kościół Rzymskokatolicki na Białorusi), pastor Władimir Tatarnikow (Kościół Ewangelicki na Białorusi) oraz dr Wiktor Odinoczenko z Uniwersytetu w Homlu.

W trakcie pobytu w Mińsku odbyło się także posiedzenie grupy roboczej Pojednanie. Poświęcone było przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu. Rozmawiano na temat zadań grupy w przyszłości i możliwych tematów.

Podczas pobytu w Mińsku przedstawiciele grupy spotkali się z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, metropolitą mińsko-mohylewskim. Rozmawiano o sytuacji Kościołów na Białorusi oraz zaangażowaniu Kościoła Rzymskokatolickiego w działania podejmowane w ramach projektu Pojednanie.

ks. Michał Dmitruk