Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wiosenne spotkanie Komisji ds. Dialogu

12 marca 2010

W Warszawie odbyło się zebranie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

KOMUNIKAT

z obrad Komisji ds. Dialogu

między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

(9 marca 2010)

W dniu 9 marca 2010 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

Ze strony KEP obradom współprzewodniczył kończący kadencję Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną bp Tadeusz Pikus; nowym przewodniczącym strony rzymskokatolickiej został bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE posiedzeniu współprzewodniczył abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). W posiedzeniu uczestniczyli jednocześnie: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Zbigniew Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, w zastępstwie bp. Edwarda Puśleckiego), bp Andrzej Czaja, o. S. C. Napiórkowski OFMConv i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

Omówiono przebieg Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2010 r., zwracając uwagę na potrzebę obecności obchodów Tygodnia w mediach i na uczestnictwo ludzi młodych. Przedstawiono stan prac nad materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r., za przygotowanie których odpowiedzialne są Kościoły chrześcijańskie w Polsce. Przedyskutowano kwestię dokumentu na temat małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej; prace nad nim będą kontynuowane ze zwróceniem uwagi na istniejącą już praktykę duszpasterską. Zastanawiano się nad sposobem wkładu Kościołów w Polsce na rzecz ochrony stworzenia przez podejmowanie ekumenicznych inicjatyw naukowych i duszpasterskich. Wymieniono informacje na temat szeregu wydarzeń ekumenicznych w kraju (m.in. VIII Zjazd Gnieźnieński). Podjęto decyzję o zorganizowaniu sesji naukowej dla uczczenia 100-lecia I Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (w maju br.).

Najbliższe zebranie Komisji ds. Dialogu odbędzie się 30 września 2010 r. w siedzibie PRE w Warszawie na ul. Willowej 1.

Ks. Sławomir Pawłowski SAC

Sekretarz Komisji

__________________

Zobacz też: