Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wezwanie do działania na rzecz pokoju i pojednania

7 marca 2020 Wezwanie do działania na rzecz pokoju i pojednania

(fot. Michał Karski)

 

Pod hasłem „Wstań, weź swoją matę i chodź!” odbył się tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy. Liturgię ekumenicznych nabożeństw przygotowały chrześcijanki z Zimbabwe. W Polsce nabożeństwa w ramach tej ekumenicznej inicjatywy odbyły się w kilkunastu miejscach.

Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM), zwany kiedyś Światowym Dniem Modlitwy Kobiet, to międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna. W pierwszy piątek marca chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na nabożeństwie ekumenicznym, którego liturgię co roku przygotowują kobiety z innego kraju. Jest to jednocześnie okazja do zapoznania się z sytuacją społeczną i ekumeniczną, a szczególnie z sytuacją kobiet w tym kraju. Tegoroczną liturgię przygotowały chrześcijanki z Zimbabwe. Na hasło przewodnie wybrały słowa: „Wstań, weź swoją matę i chodź!” (por. J 5,2–9a).

W Polsce nabożeństwa ŚDM odbyły się w tym roku w kilkunastu miejscach. Nabożeństwo w Warszawie miało miejsce 6 marca w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy. Zgromadziło nie tylko wiernych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale również Kościoła Greckokatolickiego i Rzymskokatolickiego.

Zebranych przywitała przewodnicząca polskiego Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy Hanna Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Zwróciła uwagę, że podczas nabożeństw Światowego Dnia Modlitwy budujemy relację z mieszkańcami kraju, którego przedstawicielki przygotowały liturgię, oraz ofiarowujemy im naszą modlitwę.

Podczas nabożeństwa odczytany został list z Zimbabwe, przygotowany przez tamtejsze chrześcijanki. Opowiadają w nim o trudnej sytuacji społeczno-politycznej w tym afrykańskim kraju: doświadczeniu przemocy, próbie demokratyzacji, trudnościach ekonomicznych i bezrobociu zmuszającym ludzi do emigracji. „(…) młode kobiety i młodzi mężczyźni wyemigrowali w poszukiwaniu pracy do krajów sąsiednich i dalej w świat. Mieszkający w diasporze obywatele Zimbabwe cierpią z powodu globalnych nastrojów antyimigranckich, które znacznie utrudniają im życie. Słyszymy tyle złych rzeczy o naszym kraju, ale możemy to zmienić i być dumnym z tego, że jesteśmy mieszkańcami Zimbabwe. Cenimy społeczności oparte na kulturze i bliskich więzach rodzinnych, mimo że indywidualizm i przemoc domowa dotykają i nasze rodziny. Rośnie świadomość o równości płci i są już prawa chroniące kobiety przed przemocą” – napisały chrześcijanki z Zimbabwe.

Kazanie wygłosiła diakon Małgorzata Gaś z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nawiązała w nim do hasła tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy i sytuacji w Zimbabwe. – Chrześcijanki z Zimbabwe to polecenie Jezusa „Wstań, weź swoją matę i chodź!” potraktowały jako wezwanie do działania i miłości na rzecz pokoju i pojednania – mówiła. Kaznodziejka podkreśliła, że w sytuacji poczucia smutku, lęku czy braku chęci do działania, warto pamiętać, że Jezus wybawia człowieka z jego niemocy.

Liturgię na przyszłoroczny Światowy Dzień Modlitwy przygotują chrześcijanki z Vanuatu, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Buduj na mocnym fundamencie” (por. Mt 7,24–27).

mk

Zobacz też:

 

Fotorelacja z nabożeństwa ŚDM w Warszawie (fot. Michał Karski)