Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Warsztaty dla studentów w ramach projektu „Pojednanie”

28 listopada 2023 Warsztaty dla studentów w ramach projektu „Pojednanie”

Uczestnicy warsztatów (fot. PRE)

 

W ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” odbyły się warsztaty dla studentów „Tożsamość i jej postrzeganie przez młodych ludzi z różnych krajów i konfesji religijnych”. Młodzi ludzie z czterech krajów dyskutowali o tożsamości w różnych kontekstach, a także zaplanowali dalsze wspólne działania.

Warsztaty miały miejsce w Falentach pod Warszawą od 13 do 17 listopada. Wzięli w nich udział studenci i studentki z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy z Kościołów protestanckich, prawosławnych i katolickich. Celem konferencji było stworzenie grupy, która będzie chciała działać w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”, koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną.

Na początku konferencji uczestnicy wysłuchali czterech wykładów dotyczących tożsamości z perspektywy historii (prof. Daniel Cyranka z Niemiec), socjologii (dr Gienadij Korszunow z Białorusi), religii (prof. Marek Rembierz z Polski) i polityki (ks. dr Andriy Zelinskyy z Ukrainy).

W kolejnych dniach konferencji studenci i studentki przedstawiali swoje prezentacje na temat tożsamości. Mówili m.in. o swoich Kościołach, o tym czym się zajmują, a także co jest ich pasją. Spotkali się też z grupą roboczą projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Dyskutowali o tym, co ich łączy, a co różni w pracy w grupach wyznaniowych i krajowych.

Podczas kilkudniowych warsztatów odbyły się też spotkania integracyjne. Studenci częstowali się jedzeniem ze swoich regionów, dużo rozmawiali, tańczyli i uczestniczyli w karaoke. Współpracę budowali też rozwiązując zagadki w escape roomie.

Grupa będzie dalej działać. Uczestnicy warsztatów, nie chcąc tracić czasu, zaplanowali następne spotkanie online już tydzień po konferencji.

Przez cały czas warsztatów oprócz studentów obecni byli również dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza, członek grupy roboczej projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” Marcus Grimm, a także pracownicy biura PRE.

 

Fotorelacja z warsztatów (fot. Weronika Kluza, PRE)