Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

W Malawi dyskutowano o równouprawnieniu płci

23 września 2008

Patriarchat przeniknął wszystkie dziedziny życia, czego efektem był ucisk kobiet, a także wielu mężczyzn – stwierdzili uczestnicy warsztatów poświęconych kwestiom związanym z równouprawnieniem płci.

Od 13 do 19 września w Blantyre (Malawi) odbyły się warsztaty, których tematyką były zagadnienia związane z równouprawnieniem płci. W spotkaniu, zorganizowanym dzięki wsparciu Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych oraz Światowej Rady Kościołów, wzięło udział 35 kobiet i mężczyzn z Afryki, Azji i Karaibów.

Uczestnicy zauważyli, że patriarchat jest dla Kościoła trudnym zagadnieniem teologicznym. „Kościoły miały udział w nierównym traktowaniu płci, dyskryminacji i przemocy [wobec kobiet], ponieważ nie postrzegały patriarchatu krytycznie” – napisano w końcowym raporcie warsztatów zatytułowanym „Partnerstwo dla równouprawnienia płci. Ku przemianom męskości”. Patriarchat – jak ocenili uczestnicy warsztatów – miał decydujący wpływ na kształtowanie mężczyzn i uciskanie kobiet. „Patriarchat przeniknął wszystkie dziedziny życia od kultury po życie społeczne, systemy polityczne i ekonomiczne, instytucje, teorie i struktury. Efektem tego był ucisk kobiet, a także wielu mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia” – czytamy w raporcie końcowym, w którym zauważono też, że globalizacja, modernizacja i epidemia HIV/AIDS tworzą nowy kontekst, w którym musi się zmienić tradycyjne pojmowanie ról płciowych.

Uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę przemiany modelu męskości w bardziej wrażliwą na problemy płci oraz wezwali Kościoły do rewizji teologii i ponownego odczytania tekstów biblijnych w świetle współczesnych zagadnień związanych z równouprawnieniem płci.

Warsztaty w Blantyre były częścią stałej działalności Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych na rzecz równouprawnienia płci oraz przygotowań Światowej Rady Kościołów do Międzynarodowego Ekumenicznego Zgromadzenia Pokojowego, które się odbędzie w 2011 r. Spotkanie miało też służyć zachęceniu kobiet i mężczyzn do współpracy w walce z nierównością płci oraz dyskryminacją i przemocą na tym tle.

źródło: Światowa Rada Kościołów, Światowy Alians Kościołów Reformowanych