Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

W ChAT zainaugurowano nowy rok akademicki

11 października 2011

W Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wykład inauguracyjny wygłosił bp prof. Marcin Hintz.

Uroczystość miała miejsce 6 października w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym, które poprowadzili dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego oraz ks. Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego. Homilię wygłosił ks. prof. Mirosław Michalski z Kościoła Polskokatolickiego.

Po nabożeństwie miała miejsce oficjalna cześć inauguracji roku akademickiego. Wszystkich zgromadzonych na uroczystości rektorów, przedstawicieli uczelni wyższych, duchownych różnych wyznań, wykładowców oraz studentów ChAT powitał rektor uczelni i jednocześnie prezes PRE abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk. Po przemówieniu rektora dokonano immatrykulacji studentów pierwszego roku oraz promocji doktorów habilitowanych oraz doktora.

Wykład inauguracyjny na temat „Zbawienie świata, zbawienie człowieka” wygłosił bp prof. Marcin Hintz, teolog i etyk, kierownik sekcji ewangelickiej ChAT oraz zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Referent zwrócił uwagę na aspekty związane z wielorakim rozumieniem zagadnienia zbawienia, które jest ściśle związane nie tylko z każdym człowiekiem, ale też z aspektem globalnym, społecznym i międzykulturowym.

Obecnie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej studiuje 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku. W tym roku akademickim liczba studentów spadła, dlatego konieczne będzie poszukiwanie oszczędności i racjonalizacja zatrudnienia. Na uczelni trwają przygotowania do uruchomienia obok dotychczas jedynego Wydziału Teologicznego, także Wydziału Pedagogicznego. Prowadzone są także działania mające doprowadzić do wybudowania nowej siedziby uczelni na warszawskim Żoliborzu. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2015. Środki na ten cel pochodzą z funduszu Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wspierających mniejszości etniczne i wyznaniowe.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W uczelni tej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

MD/mk/ekumenizm.pl

______________________

Zobacz też: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie