Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Tydzień ekumeniczny na Pomorzu Środkowym

29 stycznia 2011

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w różnych miastach Pomorza Środkowego i północnej Wielkopolski odbyło się szereg nabożeństw ekumenicznych. Ich gospodarzami były parafie kilku wyznań chrześcijańskich.

Na Pomorzu Środkowym modlitwy o jedność chrześcijan rozpoczęły się już 16 stycznia od ekumenicznego wieczoru kolęd w parafii ewangelicko-augsburskiej p.w. Świętego Krzyża w Słupsku. Kolędowali razem rzymskokatolicy, metodyści i luteranie. W śpiewie poprowadził uczestników chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku. Kaznodzieją był ks. Grzegorz Buda z Kościoła Rzymskokatolickiego. Ewangelię przeczytał i błogosławieństwa końcowego udzielił przewodniczący Koszalińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nabożeństwu przewodził proboszcz miejsca ks. Wojciech Froehlich z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościele Rzymskokatolickim obchodzony jest Dzień Judaizmu. W Koszalinie w intencji dialogu chrześcijańsko-żydowskiego modlono się w parafii rzymskokatolickiej p.w. Krzyża Świętego. Uczestnikami modlitwy byli duchowni i wierni z parafii ewangelicko-metodystycznej i rzymskokatolickich oraz zboru zielonoświątkowego. Modlitwie przewodził proboszcz miejsca o. gwardian Janusz Jędryszek OFM, a ks. Henryk Romanik (kapelan sanktuarium maryjnego na Górze Chełmskiej, biblista, poeta i współorganizator Marszu Pamięci) podzielił się okolicznościową refleksją. Atrakcją wieczoru było wykonanie pieśni hebrajskich przez zespół pod dyrekcją Moniki Zytke.

Tydzień ekumeniczny uroczyście rozpoczął się 18 stycznia mszą św. pod przewodnictwem bp. Pawła Cieślika (rzym.-kat.) w Katedrze Koszalińskiej. Uczestnikami tego ekumenicznego wydarzenia byli metodyści, rzymskokatolicy i zielonoświątkowcy. Homilię wygłosił bp Paweł Cieślik, a pozdrowienia ekumeniczne przekazali pastor Marek Kurkierewicz (ziel.) i ks. Sebastian Niedźwiedziński (met.).

W środę, 19 stycznia, w parafii prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Słupsku uroczyście obchodzono Święto Jordanu. Nabożeństwo zgromadziło chrześcijan z kilku parafii i zborów słupskich: metodystów, prawosławnych, rzymskokatolików i zielonoświątkowców, a także polskokatolików z parafii w Bukowie Morskim. Nabożeństwu przewodził i kazanie wygłosił proboszcz miejsca ks. Mariusz Synak z Kościoła Prawosławnego. Pozdrowienia przekazali o. Janusz Jędryszek OFM i ks. Sebastian Niedźwiedziński.

Dzień później w parafii prawosławnej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie odbyło się centralne dla Pomorza Środkowego nabożeństwo ekumeniczne. Uroczystość zgromadziła duchownych i wiernych z siedmiu Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Greckokatolickiego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego i Zielonoświątkowego. Modlitwie przewodził proboszcz miejsca ks. dziekan Mikołaj Lewczuk (praw.). Ewangelię w języku polskim przeczytał ks. Sebastian Niedźwiedziński. Kazanie wygłosił o. Janusz Jędryszek OFM (rzym.-kat.). Pozdrowienia ekumeniczne przekazali: ks. Bogdan Hałuszka (gr.-kat.), o. Stanisław Piankowski OFM – proboszcz rzymskokatolicki z Darłowa, ks. Jan Smak (rzym.-kat.), ks. Sebastian Niedźwiedziński (met.), ks. Janusz Staszczak (lut.), ks. Dominik Gzieło (pol.-kat.) i pastor Marek Kurkierewicz (ziel.).

21 stycznia w parafii oo. Franciszkanów p.w. Krzyża Świętego w Koszalinie metodyści, prawosławni i rzymskokatolicy modlili się słowami Akatystu do Świętego i Życiodajnego Drzewa Krzyża Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Pieśniom i modlitwom przewodził ks. Mikołaj Lewczuk (praw.) w asyście ks. Sebastiana Niedźwiedzińskiego (met.). Na zakończenie nabożeństwa słowa pozdrowienia przekazali: ks. Mikołaj Lewczuk i ks. Sebastian Niedźwiedziński, który m.in. modlił się słowami ks. Jana Wesleya. Proboszcz miejsca o. Janusz Jędryszek OFM podziękował wszystkim za wspólną ekumeniczną modlitwę.

W sobotę, 22 stycznia, ekumeniczna modlitwa zawitała do parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi w Białogardzie. Na życzenie proboszcza miejsca ks. dr. Eugeniusza Kaczora nabożeństwu przewodził ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (wykładowca dogmatyki i ekumeniki w Wyższym Seminarium Teologicznym w Koszalinie, rzymskokatolicki diecezjalny referent ds. ekumenizmu). Homilię o łamaniu chleba wygłosił ks. Sebastian Niedźwiedziński (met.). Na zakończenie nabożeństwa ks. Eugeniusz Kaczor gorąco i serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie.

Tak samo, jak w Białogardzie, nabożeństwu ekumenicznemu w parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka w Słupsku (23 stycznia) przewodził ks. prof. Janusz Bujak, a homilię wygłosił ks. Sebastian Niedźwiedziński. Ekumeniczne pozdrowienia przekazał ks. Wojciech Froehlich (lut.), a za udział w modlitwie podziękował proboszcz miejsca ks. prałat Jan Giriatowicz.

W poniedziałek, 24 stycznia, odbyła się modlitwa ekumeniczna w kościele rzymskokatolickim p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pile. Ks. prof. Janusz Bujak przewodził nabożeństwu. Pozdrowienia ekumeniczne przekazali ks. Tomasz Wola (lut.) i ks. Sebastian Niedźwiedziński (met.). Kazanie wygłosił ks. Sławomir Rodaszyński, pastor parafii metodystycznych w Chodzieży i Międzyrzeczu. W swojej homilii wspomniał ks. sup. Lucjana Zapartego –ekumenistę i pastora parafii metodystycznej w Krakowie. Kaznodzieja wspomniał także o przyjaźni, jaka łączyła ks. Lucjana Zapertego z kard. Karolem Wojtyłą, ówczesnym metropolitą krakowskim. Za udział we wspólnej modlitwie ciepło podziękował proboszcz miejsca, ks. Ryszard Ryngwelski (rzym.-kat.).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011 na Pomorzu Środkowym zwieńczyło 25 stycznia uroczyste nabożeństwo w kościele rzymskokatolickim oo. Franciszkanów p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie. Homilię o przebaczeniu wygłosił bp Paweł Cieślik (rzym.-kat.), a ekumeniczne pozdrowienia przekazali ks. Dominik Gzieło (pol.-kat.) z Bukowa Morskiego oraz duchowni koszalińscy: ks. Mikołaj Lewczuk (praw.), pastor Marek Kurkierewicz (ziel.) i ks. Sebastian Niedźwiedziński (met.). Serdeczne słowa do duchownych i wiernych skierował proboszcz miejsca o. Stanisław Piankowski OFM.