Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Szkolenie o bezpieczeństwie we wspólnotach religijnych

2 kwietnia 2022 Szkolenie o bezpieczeństwie we wspólnotach religijnych

Uczestnicy szkolenia w ramach projektu SASCE (fot. PRE)

 

Konferencja Kościołów Europejskich przeprowadziła dla polskich Kościołów szkolenie na temat zarządzania kryzysowego i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa wspólnotom religijnym. Odbyło się ono w ramach projektu „Safer and Stronger Communities in Europe”.

Projekt „Safer and Stronger Communities in Europe” (Bezpieczniejsze i Silniejsze Wspólnoty w Europie, SASCE) jest finansowany przez Komisję Europejską oraz realizowany przez Konferencję Kościołów Europejskich (KKE), Centrum Kryzysowe i Bezpieczeństwa Europejskiego Kongresu Żydowskiego, Faith Matters i Europejską Unię Buddyjską. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa miejsc kultu i ich otoczenia, bezpieczeństwa wewnątrz wspólnot chrześcijańskich, buddyjskich, muzułmańskich i żydowskich oraz w ich wzajemnych relacjach, a także zbudowanie zaufania i współpracy między społeczeństwem obywatelskim a władzami państwowymi.

Szkolenie dla polskich Kościołów odbyło się w formie hybrydowej 29 marca i zostało zorganizowane we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Poprowadzili je sekretarz wykonawcza KKE ds. praw człowieka dr Elizabeta Kitanović oraz emerytowany oficer Wojska Polskiego i ekspert ds. bezpieczeństwa dr Tomasz Białek. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz sekretariatu Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Uczestnicy dyskutowali o tym, jak zbrojna agresja reżimu rosyjskiego na Ukrainę wpłynęła na poziom przemocy w polskim społeczeństwie. Zwrócono uwagę, że wojna ta przyniosła w Polsce wyzwania i zagrożenia związane z bezpieczeństwem, co znajduje odzwierciedlenie w dynamice ideologii związanych z tożsamościami religijnymi.

Uczestnicy rozmawiali również o przestępstwach motywowanych religijnie czy wyzwaniach związanych z bojownikami islamskimi i skrajnie prawicowymi ekstremistami. Mówiono o ich działalności, która ma miejsce głównie w internecie i przynosi wiele problemów, takich jak mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści czy zagrożenie cyberbezpieczeństwa. Prowadzą one do problemu fake newsów, których wysyp obserwujemy przy okazji wojny w Ukrainie.

Elizabeta Kitanović mówiła o projekcie SASCE. W tym kontekście omówiła dwa przypadki zagrożenia bezpieczeństwa: wandalizm na cmentarzu ewangelickim w Nowej Wsi Ełckiej, który miał miejsce w czerwcu 2021 r., oraz atak na synagogę w Halle w Niemczech podczas święta Jom Kippur w 2019 r.

– Współpraca ze wszystkimi wspólnotami religijnymi i władzami lokalnymi jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa naszych społeczności – podkreślił w swoim wystąpieniu Tomasz Białek.

– Dzisiejsze spotkanie miało ogromne znaczenie dla zbliżenia polskich Kościołów i zwiększenia wspólnej pracy nad bezpieczeństwem, zwłaszcza gdy stoimy w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nami wojna w Ukrainie – powiedział dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza.

Z ramienia PRE na ambasadorkę SASCE w Polsce została nominowana Weronika Kluza.

 

Pobierz:

 

Zobacz też: