Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Synod reformowanych

20 kwietnia 2009

W Zelowie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Obrady Synodu miały miejsce od 18 do 19 kwietnia. Podczas ich trwania na nowego prezesa Synodu wybrano obecnego prezesa Konsystorza Witolda Brodzińskiego. Funkcję tę obejmie na kolejnej sesji Synodu w przyszłym roku. Wybrano również Synodalną Komisję Problemową, której zadaniem będzie przygotowywanie oświadczeń dotyczących stanowiska Kościoła w ważnych sprawach społecznych.

Podczas obrad Synodu miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji Prawa Wewnętrznego. Przyjęto także sprawozdania biskupa Kościoła, Konsystorza, Diakonii oraz sprawozdanie finansowe.

Członkowie Synodu wysłuchali również referatu dr. hab. Rafała Leszczyńskiego pt. „Natura i łaska w teologii Jana Kalwina”.

źródło: reformowani.pl