Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Synod luteran

3 kwietnia 2016 Synod luteran

fot. mk


W Warszawie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jedną z najważniejszych decyzji podjętych na wiosennej sesji było odrzucenie wniosku o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży. Ponadto wybrano skład nowego konsystorza oraz prezesa Diakonii Polskiej.

Posiedzenie Synodu odbyło się od 1 do 3 kwietnia w Centrum Luterańskim w Warszawie. Drugiego dnia obrad dyskutowano i głosowano nad wnioskiem zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp. Jerzego Samca o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży. Za wnioskiem opowiedziało się 38 synodałów, 26 głosowało przeciw, 4 się wstrzymało. Wniosek upadł, ponieważ wymagał większości kwalifikowanej 2/3 głosów. Zabrakło 8 głosów. Tym niemniej po raz pierwszy większość luterańskich synodałów opowiedziała się za ordynacją kobiet na księży.

Podczas obrad wybrano skład konsystorza Kościoła na nową kadencję. Jego członkami zostali: Korneliusz Grajcar, Jan Machalica, Adam Pastucha (wiceprezes), ks. Edwin Pech, Bożena Polak, ks. Janusz Staszczak i ks. Piotr Wowry. Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Jego prezesem z urzędu jest biskup Kościoła.

Synodałowie wybrali również prezesa Diakonii Polskiej. Po raz trzeci został nim bp Ryszard Bogusz. Diakonia jest organizacją charytatywną Kościoła. Ponadto Synod przyjął szereg sprawozdań z działalności różnych agend kościelnych.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 70 tys. wiernych. Jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Najwyższą jego władzą jest Synod, w skład którego wchodzą zarówno duchowni, jak i świeccy.

Michał Karski