Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Gustav Adolf Werk

30 czerwca 2009

Od 26 do 28 czerwca w Geislingen (Niemcy) odbyło się doroczne święto ewangelickiej organizacji diasporalnej Gustav Adolf Werk (GAW) okręgu Wirtembergii. Tematem przewodnim uroczystości było hasło „Wierzyć globalnie – działać lokalnie” („Global glauben – lokal handeln”).

W dorocznym święcie GAW uczestniczyli przedstawiciele Kościołów współpracujących z tą organizacją. Była to okazja do przeprowadzania rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania nowych ludzi.

Na tegoroczne święto przybyło wielu gości z zagranicy – z Argentyny, Brazylii, Włoch, Austrii, Rosji, Węgier, Polski i wielu innych krajów. Podczas sobotniego forum można było usłyszeć o wielu aspektach, specyfice, trudnościach oraz efektach pracy diakonijnej w poszczególnych krajach (Sycylia, Ameryka Południowa, Polska, Rosja). Dyskutowano także na temat ordynacji kobiet.

W niedzielę, 28 czerwca, odbyły się uroczyste nabożeństwa we wszystkich kościołach ewangelickich okręgu Geislingen, podczas których kazania wygłosili zagraniczni goście.

W kościele ewangelickim w Aufhausen kazanie wygłosił Michał Dmitruk, który podczas uroczystości reprezentował Polską Radę Ekumeniczną.

Gustav Adolf Werk wspiera rozwój parafii, programy misyjne oraz edukacyjne. Pomaga również dzieciom ulicy, a także w budowach i remontach kościołów oraz innych kościelnych instytucji, pośredniczy w zawieraniu znajomości między braćmi i siostrami w ekumenii. Wydział ds. kobiet wspiera projekty socjalno-diakonijne.

MD