Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Światowy Dzień Modlitwy

17 marca 2009

Podczas obchodów Światowego Dnia Modlitwy (6 marca) w różnych miastach Polski spotkali się wierni różnych wyznań chrześcijańskich.

W tym roku liturgię nabożeństw w ramach Światowego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Papui-Nowej Gwinei. Ekumeniczne spotkania były okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do zapoznania się z kulturą tego państwa, a także problemami, jakie trapią ludzi tam mieszkających.

Szczecin

W Szczecinie ekumeniczne nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy odbyło się w wirydarzu luterańskiego kościoła Świętej Trójcy. Uczestniczyli w nim wierni różnych Kościołów. W liturgii czynnie brało udział osiem kobiet z Kościoła Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego. Zebrani mogli na początek zapoznać się z charakterystyką obyczajów, kultury, religii oraz krajobrazami Papui-Nowej Gwinei. Kraj ten został zobrazowany prezentacją multimedialną z licznymi zdjęciami malowniczych widoków Góry Wilhelma, wybrzeża Morza Bismarka, polskich misji chrześcijańskich oraz fotografiami mieszkańców wyspy. Zebrani mogli też usłyszeć tradycyjną i religijną muzykę nowogwinejską.

Prowadząca nabożeństwo Izabela Sikora (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oparła kazanie o tekst z Dziejów Apostolskich, opisujący życie prazboru w Jerozolimie. Podkreśliła, że tak jak krwioobieg w ciele człowieka nie jest widoczny, a jednak odpowiedzialny jest za dostarczenia krwi, a więc życia do poszczególnych członków ciała, tak we wspólnotach chrześcijańskich miłość jest tym, co niesie duchowe życie.

Podczas nabożeństwa zebrano ofiarę, która zostanie przeznaczona na jedno ze szczecińskich hospicjów.

Toruń

W Toruniu tegoroczne spotkanie Światowego Dnia Modlitwy odbyło się także w parafii luterańskiej. Jego gospodyniami były parafianki skupione wokół przewodniczącej Urszuli Molin. Ekumeniczne nabożeństwo współprowadziły członkinie Klubu Inteligencji Katolickiej z Torunia pod przewodnictwem prof. Cecylii Iwaniszewskiej. Na nabożeństwie obecni byli także ks. Mikołaj Hajduczenia wraz z żoną Nadzieją (z parafii prawosławnej) oraz liczni goście.

Kaplica, w której odbywało się to spotkanie, została przystrojona ozdobami wykonanymi techniką origami: barwnymi egzotycznymi kwiatami i ptakami, ogniskiem, które symbolizuje wspólnotę rodzinną. Przy wejściu podwieszony został krepinowy rajski ptak – symbol Papui-Nowej Gwinei.

Spotkanie rozpoczęło się od kulturoznawczej prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Aleksandrę Molin. Zdjęcia krajobrazów i ludzi Papui-Nowej Gwinei były wprowadzeniem do rozmowy o problemach, z którymi borykają się mieszkańcy tego kraju.

Liturgię nabożeństwa poprowadziły kobiety z parafii luterańskiej oraz z KIKu. Kazanie wygłosiła diakon Anna Kajzar, na podstawie tekstu z Listu Apostoła Pawła do Rzymian 12,4-13. Zachęcała w nim do podążania drogą, którą przeznaczył dla ludzi Bóg, oraz do wykorzystywania swoich zdolności i umiejętności do służby całemu zborowi, bo tylko wtedy wszyscy będą tworzyć jeden zdrowy i harmonijny organizm. Podczas nabożeństwa śpiewano pieśni przygotowane przez kobiety z Papui-Nowej Gwinei („Wyspy i góry”, „Miłość Boża jednoczy nas”, „Bądźmy jedno w Panu”) oraz modlono się o jedność, pokój i wzajemną miłość.

źródło: luteranie.pl