Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Świąteczne spotkanie w EUTW

20 grudnia 2016 Świąteczne spotkanie w EUTW

fot. mk

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie słuchaczy, wykładowców i innych osób związanych z Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Patronat nad tą instytucją sprawują Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Polska Rada Ekumeniczna.

Spotkanie odbyło się 20 grudnia w Lutheraneum – podziemiach kościoła luterańskiego Św. Trójcy w Warszawie. Prowadził je Roman Michalak, prezes zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW). Wystąpili m.in. Dariusz Górski, solista Warszawskiej Opery Kameralnej, oraz chór EUTW.

Słowa pozdrowień do zebranych skierowali rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) ks. prof. Bogusław Milerski, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. Grzegorz Giemza oraz proboszcz parafii luterańskiej Św. Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś. – Ciągle potrzebujemy żyć w pokoju i spokoju. Takich świąt państwu życzę – mówił ks. Giemza. ChAT i PRE sprawują patronat nad Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku, natomiast parafia Św. Trójcy użycza mu pomieszczeń do prowadzenia zajęć.

Uczestnicy spotkania – słuchacze, wykładowcy i inne osoby związane z EUTW – złożyli sobie życzenia świąteczne.

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2012 r. z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy w Warszawie. Spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych, a także promowanie ekumenizmu, kultury chrześcijańskiej oraz postaw tolerancji i szacunku wobec bliźnich. W ramach działalności instytucji prowadzone są m.in. wykłady z nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych, a także seminaria, kursy językowe, zajęcia ruchowe, terapeutyczne czy artystyczne.

mk

___________________

Zobacz też: Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku