Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie z prezydentem

14 stycznia 2016 Spotkanie z prezydentem

Pałac Prezydencki w Warszawie (fot. mk)


Ludzie wierzący dążą do tego, aby żyć sprawiedliwie, być ludźmi, którzy mówią prawdę, nic nie upiększając, ale i nie dramatyzując. To nasza propozycja na kryzys migracyjny – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami związków wyznaniowych w Polsce.

Spotkanie odbyło się 14 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. – Dobre współistnienie w Polsce ludzi różnej wiary, ale w istocie wierzących w jednego Boga, jest naszą wielką, wielowiekową tradycją – podkreślił prezydent. Dodał, że przedstawiciele różnych wspólnot tworzą też wielką wspólnotę obywateli Rzeczpospolitej, patriotów. – Chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, abyśmy w możliwie najlepszy sposób umieli i w sobie, i w innych poszukiwać dobra i tych najlepszych wartości. I abyśmy się nie bali mówić o tym, co dobre i co potrzebne. Abyśmy w ten sposób tworzyli tę wspólnotę Rzeczpospolitej w najlepszym tego słowa znaczeniu – powiedział Andrzej Duda.

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej głos zabrał jej prezes abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Zwrócił uwagę na konflikt na Bliskim Wschodzie i kryzys uchodźczy w Europie oraz wyzwania, jakie stają przed Polską w tym kontekście. Podkreślił, że wierzący w Boga mogą pomóc znaleźć właściwe rozwiązanie tego kryzysu. – Ludzie wierzący dążą do tego, aby żyć sprawiedliwie, być ludźmi, którzy mówią prawdę, nic nie upiększając, ale i nie dramatyzując. To nasza propozycja na kryzys migracyjny – powiedział prezes PRE. I zaapelował: – Poszukujmy drogi człowieka sprawiedliwego, która prowadzi do zniwelowania pojęcia wrogości. Obyśmy mogli wnieść nasz skromny wkład do budowy obrazu człowieka sprawiedliwego.

Rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał, że w tym roku przypada 1050. rocznica chrztu Polski. – Stajemy wobec nowych wyzwań, wierni temu, czego uczy nas Sobór Watykański II, by nadal rozświetlać drogi naszej ojczyzny światłem wydobytym z Ewangelii oraz wnosić w nasze wspólne życie te wartości, którymi nas ubogaca Jezus Chrystus – powiedział katolicki hierarcha.

W imieniu społeczności żydowskiej głos zabrał naczelny rabin Polski Michael Schudrich, zaś w imieniu polskich muzułmanów – mufti Tomasz Miśkiewicz, który przypomniał, że w tym roku Muzułmański Związek Religijny w RP obchodzi 90-lecie swojego istnienia. – Mam nadzieję, że będzie to okazja do kontynuowania dialogu w celu znowelizowania ustawy o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego – zaznaczył.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych wyznań i religii. Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej reprezentowali m.in.: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec i bp Mirosław Wola (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Malicki i bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski i Ewa Jóźwiak (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Jerzy (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli też dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas, przedstawiciele Kościołów Adwentystów Dnia Siódmego, Greckokatolickiego, Rzymskokatolickiego i Zielonoświątkowego, a także Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Muzułmańskiego Związku Religijnego.

źródło: KAI/IAR/prezydent.pl

Poniżej fotorelacja ze spotkania (fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP)