Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie z okazji 45-lecia Stowarzyszenia „Znaki Nadziei”

15 września 2022 Spotkanie z okazji 45-lecia Stowarzyszenia „Znaki Nadziei”

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei”, Polskiej Rady Ekumenicznej i byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych (fot. PRE)

 

Z okazji 45-lecia Stowarzyszenia „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” w Warszawie odbyło się okolicznościowe nabożeństwo oraz spotkanie przedstawicieli stowarzyszenia z jego podopiecznymi – byłymi więźniami nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” powstało w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Kościołów ewangelickich. Celem jego działalności jest pomoc ofiarom przemocy narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla nich wsparcie materialne, wczasy, a także opiekę na starość. Ponadto inicjuje spotkania z nimi w szkołach, przygotowuje dyskusje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, wysyła też wolontariuszy do Polski. Polska Rada Ekumeniczna jest partnerem „Znaków Nadziei” w organizacji pomocy dla byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych.

12 września w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji 45-lecia Stowarzyszenia „Znaki Nadziei”. Stowarzyszenie reprezentowali zastępca prezesa Klaus Endter, członek zarządu Piotr Galetzka i dyrektor wykonawcza Daria Schefczyk. W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej spotkali się z dyrektor Diakonii Polskiej Wandą Falk, prezesem PRE bp. Andrzejem Malickim, a także z pracownikami biura PRE. Rozmawiano o wydarzeniach ostatnich miesięcy, przyszłości stowarzyszenia, potrzebach podopiecznych i dalszych planach.

Oficjalne obchody 45-lecia stowarzyszenia z udziałem jego podopiecznych – byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych – odbyły się w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Rozpoczęły się nabożeństwem. Modlitwę poprowadzili dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza oraz Klaus Endter, który wygłosił kazanie. Pozdrowienia przekazali bp Andrzej Malicki i Daria Schefczyk.

Po nabożeństwie była okazja do rozmów z podopiecznymi stowarzyszenia. Głos zabrali Stanisław Zalewski (były więzień obozu Auschwitz-Birkenau, obecnie prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych), bp Ryszard Bogusz (prezes Diakonii Polskiej) oraz Tadeusz Skiba i Jolanta Janas (prezes i wiceprezeska krakowskiego Stowarzyszenia Gaudium et Spes, partnera Stowarzyszenia „Znaki Nadziei”).

Podczas spotkania Bartłomiej i Aleksander Słojewscy z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów wykonali piosenki z czasów młodości podopiecznych Stowarzyszenia „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei”.

 

Zobacz też: Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei”