Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Spotkanie z fińskim arcybiskupem

13 czerwca 2017 Spotkanie z fińskim arcybiskupem

fot. mk


Przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej spotkali się z delegacją Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Finlandii na czele z abp. Karim Mäkinenem,
zwierzchnikiem Kościoła i przewodniczącym Fińskiej Rady Ekumenicznej.

Spotkanie miało miejsce 13 czerwca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. Gości przywitał prezes PRE bp Jerzy Samiec, a krótkie rozważanie biblijne przedstawił bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza opowiedział o historii i działalności Rady, m.in. o projekcie „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Sytuację Kościołów członkowskich zaprezentowali ich przedstawiciele.

Następnie o sytuacji w Finlandii opowiadał abp Kari Mäkinen. Mówił, że do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego należy obecnie 72 proc. mieszkańców Finlandii, zaś drugim historycznym Kościołem w tym kraju jest Kościół Prawosławny, do którego należy ok. 1 proc. populacji. – Jednak wpływ tradycji prawosławnej jest większy, niż wskazywałaby na to liczba członków tego Kościoła – zauważył. W Finlandii są też obecni przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich (baptyści, metodyści, zielonoświątkowcy), a także innych religii, np. żydzi i muzułmanie. – W Finlandii mamy doskonały klimat ekumeniczny – podkreślili członkowie delegacji. Zwrócili również uwagę, że w tym roku mija sto lat od uzyskania przez Finlandię niepodległości, a także od utworzenia Fińskiej Rady Ekumenicznej.